Publiturisin mukaan Airlines for Europe (A4E) päätti 30. marraskuuta vedota Euroopan unionin poliittisiin päättäjiin, jotta he varmistaisivat, että järjestäytynyttä matkailua koskevan direktiivin uudelleentarkastelussa saavutetaan tasapainoinen tulos, joka ei häiritse Euroopan matkailua.

Useita eurooppalaisia lentoyhtiöitä edustava yhdistys toteaa lausunnossaan, että järjestettyjä matkoja koskevan direktiivin (PTD) uudelleentarkastelussa olisi saatava aikaan "tasapainoinen säädös" Euroopan komission 29. marraskuuta julkaiseman ehdotuksen jälkeen, ja että siinä "tehdään kauaskantoisia muutoksia, joilla on vaikutuksia kaikkiin palveluntarjoajiin Euroopassa".

"Pakettimatkat ovat arvokkaita, turvallisimpia kaikista matkustusmuodoista ja tarjoavat parhaan kuluttajansuojan. Päähuomio olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että eurooppalaiset valmismatkojen tarjoajat pysyvät kilpailukykyisinä. Matkapakettien liiallinen sääntely ei paranna kuluttajansuojaa, vaan johtaa kuluttajien kustannusten nousuun", A4E katsoo.

Jos tulos ei ole tasapainoinen, yhdistys uskoo, että matkailijat alkavat suosia "halvempia matkustusmuotoja, jotka eivät tarjoa läheskään samanlaista suojaa kuin järjestetyt matkat".

A4E muistuttaa, että ehdotettujen muutosten myötä matkailijoiden pakettimatkojen tarjoajille suorittamia ensimmäisiä maksuja säännellään Euroopan unionin tasolla ja ne rajoitetaan 25 prosenttiin pakettimatkan kokonaishinnasta, ellei korkeammalle määrälle ole perusteita.

Yhdistyksen mielestä "tämä uusi sääntö yhdessä muiden säännösten kanssa vaikeuttaa ja kallistaa valmismatkojen tarjoajien liiketoiminnan hallintaa ja saattaa vaikuttaa kielteisesti koko matkailun arvoketjuun, myös lentoyhtiöihin".