Idealista-uutisten mukaan Azorien autonominen alue on tunnettu päivittäisestä seismisestä aktiivisuudestaan. Maanantaina (4. joulukuuta) Terceiran saarella koettiin maanjäristys, jonka voimakkuus oli Richterin asteikolla 2,1. On käynyt ilmi, että tilintarkastustuomioistuin (TdC) paljasti tarkastuksen jälkeen, että Azorien aluesuunnittelusuunnitelmissa ei kielletä rakennusten rakentamista alueille, joilla on suuri seismisyysriski.Tästä syystä TdC haluaa, että asiasta tehdään tutkimuksia, jotta kiinteistöjen kehittämisstrategioita voitaisiin ohjata seismisen riskin huomioon ottamiseksi.

"Vaikka Azorien seismisistä riskeistä on tehty useita tutkimuksia vuosina 2010-2018, TdC myöntää, että korkean seismisen riskin alueita, joilla rakentamista ei pitäisi sallia, ei ole tunnistettu", kirjoittaa Público-sanomalehti. TdC:n raportista vastaava neuvonantaja Cristina Flora toteaa, että "tiedossa ei ole kunnallista aluesuunnittelusuunnitelmaa, jossa olisi arvioitu seismisen, vulkaanisen, geoteknisen ja tulvariskin alueilla sijaitsevia rakennuksia ja toimintoja rakennusten ja käyttötarkoitusten mahdollista uudelleensijoittamista ja sellaisten teknisten kriteerien käyttöönottoa varten, joilla minimoidaan ihmisille ja omaisuudelle aiheutuvat riskit".

Tämä tarkoittaa sitä, että kun julkinen päätöksentekijä päättää hankkeen toteuttamisesta, hänellä ei ole käytössään aluesuunnitteluvälineitä, joiden avulla hän voisi tietää uuden rakentamisen sijaintiin liittyvän seismisestä riskistä. Azorien alueella Praia da Vitória ja Horta ovat ainoat poikkeukset tästä säännöstä, kertoo sama lehti.

Tässä mielessä TdC suositteli, että Azorien kunnat ja aluehallitus laatisivat seuraavien kolmen vuoden aikana saarikohtaiset aluesuunnittelusuunnitelmat, joihin olisi sisällytettävä kuhunkin alueeseen liittyvät seismiset riskit ja jotka koskisivat sekä yksityisiä että julkisia tahoja.Tätä suositusta jatketaan Azorien ulkopuolella, koska Portugali sijaitsee maantieteellisellä alueella, jolla on maanjäristysriski. TdC:n kaikissa tarkastuksissa otetaan huomioon nämä maanjäristyksiin liittyvät parametrit.