Publiturisin mukaan lokakuussa maailmanlaajuinen lentoliikenne oli 98,2 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta, kun kasvu oli 31,2 prosenttia verrattuna samaan kuukauteen vuonna 2022, mikä johtaa IATA:n (International Air Transport Association) toteamaan, että "matkustajakysynnän jatkuva elpyminen jatkui lokakuussa".

IATA:n 5. joulukuuta julkistamien tietojen mukaan maailmanlaajuisen liikenteen kasvua saneli kotimaan liikenteen voimakas elpyminen, joka kasvoi 33,7 % verrattuna lokakuuhun 2022, mikä johtui Kiinassa kirjatusta kolminumeroisesta kasvusta, mikä johti siihen, että kotimaan lentoliikenne oli 4,8 % suurempi kuin lokakuun 2019 tulos.

Myös kansainvälinen liikenne vaikutti osaltaan lokakuussa kirjattuun elpymiseen, joka vuoden 10. kuukautena kirjasi 29,7 %:n kasvun edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ja oli 94,4 % vuoden 2019 lokakuun tasosta, joka oli viimeinen vuosi ennen COVID-19-pandemiaa.

"Lokakuun vahva tulos tuo alan yhä lähemmäksi pandemian jälkeisen liikenteen elpymisen loppuunsaattamista", onnittelee IATA:n pääjohtaja Willie Walsh.

Hyvistä tuloksista huolimatta IATA:n johtaja korostaa, että vaikka myös kansainvälinen liikenne on elpymässä, kasvu tapahtuu "hitaammin", mikä johtuu suurelta osin Aasian ja Tyynenmeren alueen lentoyhtiöiden rekisteröimästä alhaisemmasta kansainvälisestä kysynnästä.

"Aasian ja Tyynenmeren alueen lentoyhtiöiden kansainvälinen kysyntä on 19,5 prosenttia jäljessä vuodesta 2019. Tämä saattaa heijastaa COVID-rajoitusten myöhäistä poistamista osassa aluetta sekä kaupan kehitystä ja poliittisia jännitteitä", virkailija lisää.

Myöhästymisestä huolimatta IATA:n tiedot osoittavat, että kansainvälisen liikenteen osalta Aasian ja Tyynenmeren lentoyhtiöillä tämä indikaattori kasvoi eniten lokakuussa, sillä se nousi 80,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, kun taas kapasiteetti kasvoi 72,5 prosenttia ja käyttöaste 3,6 prosenttiyksikköä ollen 82,9 prosenttia.

Afrikan lentoyhtiöiden kansainvälinen liikenne kasvoi lokakuussa 25,3 prosenttia, kun taas kapasiteetti kasvoi 32,4 prosenttia, mikä aiheutti neljän prosenttiyksikön laskun käyttöasteessa, joka laski 70,3 prosenttiin, joka on alhaisin kaikista maailman alueista.

Lähi-idässä kansainvälinen lentoliikenne kasvoi 24,1 prosenttia, kapasiteetti kasvoi 22,2 prosenttia ja käyttöaste kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä 80,6 prosenttiin. IATA:n mukaan Israelin ja Hamasin välinen konflikti ei näytä aiheuttavan juurikaan vaikutuksia tällä alueella, vaikka lentoyhtiöt ovat vähentäneet toimintaansa alueella.

Myös Latinalaisessa Amerikassa kansainvälinen liikenne kasvoi lokakuussa 21,2 prosenttia, kun taas kapasiteetti kasvoi nopeammin ja kasvoi 22,3 prosenttia, mikä laski käyttöastetta 0,8 prosenttiyksikköä, ja se oli 85,3 prosenttia, joka on kaikkien alueiden korkein.

Pohjois-Amerikassa kansainvälinen liikenne kasvoi 17,5 prosenttia, eli täsmälleen saman verran kuin kapasiteetti kasvoi, minkä seurauksena käyttöaste pysyi vakaana 83,9 prosentissa.

Euroopassa, jossa kansainvälinen liikenne oli jo toipunut suurelta osin vuoden 2019 tasosta, lentoyhtiöt kirjasivat pienimmän kasvun, ja kansainvälinen liikenne kasvoi vain 16,1 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kun taas kapasiteetti nousi 14,5 prosenttia ja käyttöaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 85,1 prosenttia.