Raportissa todetaan, että "yli puolet portugalilaisista on yhä tyytymättömämpiä pankkipalvelujen kustannuksiin ja saatavuuteen", lähinnä "korkeisiin ylläpitomaksuihin" ja "aukioloaikojen rajoituksiin", kuten saman lähteen siteeraamassa lehdistötiedotteessa todetaan.

"Käyttelytileihin sovellettavien palkkioiden arvo on ollut merkittävä tekijä portugalilaisten ja heidän pankkiyhtiöidensä välisissä suhteissa, sillä yli 61 prosenttia vastaajista pitää maksamiaan ylläpitopalkkioita liian korkeina", todetaan.

Lähes puolet vastaajista sanoo maksavansa enintään 60 euroa vuodessa pankkipalkkioita, kun taas 26 prosenttia sanoo maksavansa 60-120 euroa. Vastaajista 2 prosenttia puolestaan käyttää yli 120 euroa vuodessa pankkipalkkioihin, joita käytetään tilin ylläpitoon. Vain 22 prosenttia vastaajista sanoo, ettei maksa palkkioita, kun taas 3 prosenttia ei tiedä, kuinka paljon he maksavat, paljastaa sama lähde.

Portugalin Nickelin toimitusjohtaja João Guerra pitää pankkipalkkioita "toistuvana ongelmana kansallisella rahoitusalalla".