Veden määrä väheni Douro-, Mondego-, Arade-, Mira-, Ave- ja Lima-altailla ja kasvoi Tejo-, Guadiana-, Sado-, Oeste- ja Cávado-altailla, käy ilmi kansallisen vesivarojen tietojärjestelmän(SNIRH) kuukausiraportista.

Barlaventon allas pysyi marraskuun lopussa samalla tasolla kuin lokakuun viimeisenä päivänä eli 7,6 prosentissa kapasiteetista, ja se on edelleen se allas, johon varastoidaan vähiten vettä Manner-Portugalissa.

Barlaventon jälkeen vähiten vettä varastoivat Araden altaat, 24,7 prosenttia, ja Mira, 30,8 prosenttia.

Eniten vettä varastoi Cávadon allas, 88,4 prosenttia, ja seuraavina ovat Aven allas, 81 prosenttia, ja Douron allas, 79,5 prosenttia.

Eniten vettä on kertynyt Ave-altaaseen, jonka varastointitaso laski lokakuun lopun 99,6 prosentista marraskuun lopun 81 prosenttiin. Eniten vettä on kertynyt Cávado-altaaseen, jonka varastointitaso nousi 83,3 prosentista 88,4 prosenttiin.

Manner-Portugalin altaita koskevassa kuukausittaisessa varastointiraportissa todetaan myös, että 60:stä seuratusta altaasta 15:n veden saatavuus oli marraskuun viimeisenä päivänä yli 80 prosenttia ja 17:n alle 40 prosenttia kokonaistilavuudesta.

Kukin vesistöalue voi vastata useampaa kuin yhtä tekojärveä.

SNIRH:n raportissa todetaan, että viime kuun varastot vesistöalueittain ovat korkeammat kuin marraskuun keskiarvo (1990/91-2022/23), lukuun ottamatta Mondegon, Sadon, Guadianan, Miran, Ribeiras do Algarven ja Araden vesistöalueita.