Tammikuun 2. päivään asti kestävän operaation tavoitteena on "torjua rikollisuutta ja tehostaa tiepartiointia vilkkaimmilla liikenneväylillä" joulun ja uudenvuoden aikana, jotta "voidaan taata juhlallisuudet ja turvallinen matkustaminen" eri puolilla maata.

Tasavallan kansalliskaarti toteaa lausunnossaan, että rikollisuuden ja tieliikenneonnettomuuksien torjunta on GNR:lle "strateginen prioriteetti", ja operaatioon liittyy useita näkökohtia, jotka liittyvät partiointiin, valistukseen ja tarkastustoimiin, joilla pyritään "vähentämään rikollisuutta yleensä ja tieliikenneonnettomuuksia, varmistamaan liikenteen sujuvuus ja edistämään tienkäyttäjien tukemista".

GNR:n mukaan operaatiossa kiinnitetään erityistä huomiota rikosten ennaltaehkäisyyn valistus- ja partiointitoimien avulla ja vahvistamalla lähipoliisitoimintaa haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten keskuudessa sekä tarkastustoimilla, jotka kohdistuvat paikkoihin, joissa liikennevirrat ovat suurimmat, erityisesti joulun ja uudenvuoden aikaan.

Maanteillä GNR aikoo kiinnittää erityistä huomiota kuljettajien riskikäyttäytymiseen eli ylinopeuksiin, alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen, matkapuhelimen käyttöön ajon aikana, turvavyön ja lastenistuinten käyttöön.

PSP aikoo myös tehostaa poliisitoimintaa ja tarkastuksia osana Polícia Semper Presente -operaatiota: Festas em Segurança 2023-2024" perjantaista tammikuun 2. päivään.