Käytännössä asiakkaat joutuvat maksamaan neljä senttiä läpinäkyvistä muovipusseista, joita käytetään usein hedelmien, vihannesten tai leivän pakkaamiseen.

Kyseessä on OE2024:n 277 artikla, jossa säädetään maksun perimisestä "kevyistä ja erittäin kevyistä muovipusseista, jotka on tuotettu, tuotu maahan tai hankittu Manner-Portugalin alueella, sekä kevyistä ja erittäin kevyistä muovipusseista, jotka lähetetään maahan".

"Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa erittäin kevyillä muovipusseilla tarkoitetaan leipomotuotteiden, tuoreiden hedelmien ja vihannesten irtomyynnissä ostettuja pusseja".

Näistä erittäin kevyistä muovipusseista perittävä maksu on "0,04 (euroa) kustakin erittäin kevyestä muovipussista".

Hallitus on myös säätänyt, että pussit, joita "käytetään sosiaalisessa tai humanitaarisessa yhteydessä, eli elintarvikkeiden sosiaalisessa jakelussa tai ruokajätteen torjunnassa", vapautetaan maksusta.

"Kevyistä ja erittäin kevyistä muovipusseista perittävä maksu on lopullisen ostajan vastuulla, ja kauppaketjun taloudellisten toimijoiden on siirrettävä maksun taloudellinen rasite ostajalleen hintana", mainitaan myös.