Lissabonin satama korosti tiedotteessaan, että vuonna 2023 risteilytoiminnassa rikottiin ennätyksiä, nimittäin matkustajien määrä oli 758 328, mikä on 54 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Edellinen ennätys oli vuodelta 2018, jolloin rekisteröitiin 577 603 risteilymatkustajaa.

Eniten erottui "turnaround"-segmentti, eli risteilyt, jotka nousevat alukseen ja/tai poistuvat aluksesta Lissabonin risteilyterminaalissa, jossa kasvu oli räjähdysmäistä, ja matkustajamäärä oli 204 004 (102 680 nousi alukseen ja 101 324 poistui aluksesta), mikä on 131 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kauttakulkumatkustajien määrä nousi 554 324:ään, mikä merkitsee 37 prosentin kasvua vuoteen 2022 verrattuna, Lissabonin satama korosti.

Lissabonin sataman kirjanpidon mukaan risteilytoiminnalla oli yli 83 miljoonan euron suora taloudellinen vaikutus kaupunkiin, kun otetaan huomioon 102 680 matkustajaa, jotka nousivat alukseen, ja 554 324 matkustajaa, jotka olivat kauttakulkumatkustajina Lissabonissa, sillä yksi matkustaja aluksella kuluttaa keskimäärin 367 euroa ja yksi kauttakulkumatkustaja 82 euroa Lissabonin satamahallinnon edistämän taloudellisten vaikutusten selvityksen mukaan (jonka toteuttivat Netsonda ja Nova SBE).

Lissabonin satamassa tehtiin 347 välilaskuliikennettä, 20 enemmän kuin vuonna 2022, ja kääntymiskäyntien määrä oli myös uusi ennätys (107), joka "ylittää viime vuoden vastaavana ajanjaksona kirjatun 103 välilaskun absoluuttisen enimmäismäärän".

Matkustajien alkuperä

Matkustajien alkuperän osalta Yhdistynyt kuningaskunta on 38 prosentin osuudella (286 305) ensimmäisellä sijalla, ja sen jälkeen tulevat Yhdysvallat, jonka osuus risteilymatkustajista on kasvanut 116 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna ja jonka osuus risteilymatkustajista on nyt 20 prosenttia (149 233).

Saksasta peräisin olevat matkustajat, joiden osuus risteilymatkustajista on 15 prosenttia (huolimatta 14 prosentin kasvusta edellisvuoteen verrattuna), ovat kolmannella sijalla ja Kanadasta peräisin olevat matkustajat, joiden osuus on 34 085 matkustajaa (+172 prosenttia) ja markkinaosuus 4 prosenttia, neljännellä sijalla.

"Käänteentekevällä" segmentillä Lissabonin satamassa alukseen nousseet ja sieltä poistuneet matkustajat Yhdysvalloista johtavat, ja niiden määrä kasvaa 28 355:stä vuonna 2022 86 124:ään vuonna 2023 (204 prosentin kasvu).

24 alusta valitsi Lissabonin sataman ensivierailunsa kohteeksi, ja neljä niistä kulki Lissabonin kautta neitsytmatkallaan.

Kuriositeettina mainittakoon, että nykyisin kestävin risteilyalus, "Silver Nova", jolla on hybridienergialähteet ja joka satamassa voi saavuttaa nollapäästöt, kävi neitsytmatkallaan Lissabonissa, Lissabonin satama kertoi ja korosti, että risteilyalalla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen nollaamiseen vuoteen 2050 mennessä.

Vuoteen 2026 mennessä on suunniteltu, että useat satamat, mukaan lukien Lissabon, toimittavat sähköenergiaa telakoituneille risteilyaluksille, jotta kaikki hiilidioksidipäästöt poistuvat satamissa.