Väestöpohjaisten syöpäseulontojen (rinta-, kohdunkaula-, paksu- ja peräsuolisyöpä) arviointia ja seurantaa koskevan viimeisimmän raportin laatineiden asiantuntijoiden määrittelemiin tuleviin toimenpiteisiin kuuluu, että konsultaatioiden standardikustannusten "pitäisi olla samanlaiset kaikilla alueilla".

Asiakirjassa korostetaan myös tarvetta standardoida seulontamenettelyt kaikilla alueilla panemalla täytäntöön toimenpiteitä, jotka julkaistaan tänä vuonna, sekä jakamalla väestölle suunnattuja tiedotusohjelmia, joilla parannetaan osallistumisastetta. Asiantuntijoiden mukaan näiden ohjelmien on oltava "kutakin seulontaohjelmaa varten erityisiä".

Tilastot osoittavat, että eri seulontojen kattavuusasteet ovat parantuneet, mutta erityisesti paksu- ja peräsuolen syövän seulonnassa on myös vähentynyt sitoutumisaste (51 prosentista vuonna 2021 41 prosenttiin vuonna 2022).

Jotta väestön sitoutumista seulontoihin voitaisiin lisätä, asiakirjassa mainitaan myös mahdollisuus joustavoittaa seulonta-aikoja tai pidentää niiden aikatauluja.

DGS:n tavoitteisiin kuuluu rintasyöpäseulontoja koskevien tietojen sisällyttäminen Plataforma de Gestão dos Rastreios de Base Populacional -järjestelmään sekä mekanismien luominen primaaritesteistä vastaavien laboratorioiden ja seulontaan integroituja sekundaaritestejä tekevien yksiköiden teknisen laadun säännöllistä seurantaa ja sertifiointia varten.

Vastuuhenkilöt puolustavat myös sellaisten valvonta- ja seurantamekanismien luomista, joilla taataan kliinisesti asianmukaisten hoitoaikojen noudattaminen todettujen positiivisten tapausten hoidossa sekä onkologisten seulontatestien määräämisen hallinnointi alueilla, jotka kuuluvat kokonaan väestöpohjaisen onkologisen seulonnan piiriin.

DGS aikoo myös virallistaa sähköisten seulontahallinta-alustojen ja RON:n välisen yhteyden, mikä on jo saavutettu tietyillä alueilla maan pohjoisosissa, paksu- ja peräsuolisyövän seulontoja koskevien vuoden 2021 tietojen avulla.

Järjestö puoltaa myös sähköisen välineen kehittämistä seulontatoimintatietojen julkaisemista ja kuulemista varten väestökohtaisesti DGS:n verkkosivustolla.

Tiedoista kävi ilmi, että vuoden 2022 lopussa saavutettiin kolmen nykyisen seulontaohjelman (rinta-, kohdunkaula-, paksu- ja peräsuolisyöpä) korkein väestöpeittoaste, mutta esimerkiksi rinta-, paksu- ja peräsuolisyövän seulontojen kohdalla on ongelmia alhaisen sitoutumisen suhteen.