Lusalle lähettämässään tiedotteessa liitto, joka edustaa lakkautetun ulkomaalais- ja rajavartiolaitoksen tarkastajia, jotka työskentelevät nykyisin PJ:ssä, esittää, että ihmiskauppaa ja laitonta maahanmuuttoa tutkivilla ja torjuvilla oikeuslaitoksen ammattilaisilla pitäisi olla suora pääsy tietokantoihin, joiden kanssa he työskentelivät entisessä palveluksessaan.

Liiton mukaan vain tällä tavoin PJ voi "torjua tehokkaammin ihmiskauppiaiden ja hyväksikäyttäjien verkostoja sekä vapauttaa ja suojella rikollisen toiminnan uhreja".

SEF:n päättyessä viime vuoden lokakuussa tietokantoja alkoivat hallinnoida kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikkavirasto(AIMA) oleskeluluvan saamiseksi tarvittavien asiakirjojen ja kaiken sen osalta, mikä tukee asiakirjojen myöntämistä maahanmuuttajille, sekä sisäisen turvallisuuden järjestelmän pääsihteerin alaisuudessa toimiva raja- ja ulkomaalaisasioiden koordinointiyksikkö, jolla on poliisin ja rajavalvonnan tietokannat.

"Osa SEF:n tutkinnan tehokkuudesta johtui siitä, että samassa yksikössä on kaikki tiedot, jotka liittyvät ulkomaan kansalaisten matkoihin Portugalissa: maahantulo, majoitus, oleskelu, työsuhteet, esitetyt pyynnöt, esitetyt asiakirjat, myönnetyt asiakirjat ja poistuminen maan alueelta", SPIC-PJ:n puheenjohtaja Rui Paiva kertoi Lusalle.

Liiton mukaan tehokkuus johtui myös siitä, että tarkastajien oli analysoitava ja yhdisteltävä kaikki saatavilla olevat tiedot ja havaittava poikkeavuuksia, jotka monissa tapauksissa johtivat siihen, että rikollisjärjestöt käyttivät hyväkseen tiettyjä ulkomaan kansalaisia.

Suora pääsy

"SEF:n entisten tarkastajien siirtyessä oikeuspoliisin palvelukseen heiltä vietiin yksi tärkeimmistä välineistä: suora pääsy kaikkiin SEF:lle kuuluviin tietoihin", Rui Paiva totesi.

Ammattiliiton johtaja totesi, että "ilman pääsyä näihin tietoihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin on nyt mahdotonta taata oikeuslaitoksen poliisissa Portugalin kuuluisaksi tekemän huippuosaamisen taso sekä ihmiskauppaan liittyvän järjestäytyneen ja kansainvälisen rikollisuuden tutkinnassa että uhrien suojelussa".

SPIC-PJ vastustaa myös "niitä hallituksen jäseniä, jotka kannattavat sitä, että PJ:n tarkastajat yksinkertaisesti kysyisivät tarvitsemiaan tietoja tai asiakirjoja AIMA:lta tai sisäisen turvallisuuden järjestelmältä, jotka nyt käyttävät entisiä SEF-tietokantoja, joita päivitetään päivittäin uusilla tiedoilla".

"Kuka tahansa ymmärtää, että on hyvin erilaista päästä suoraan tietokantoihin ja tehdä niistä vapaasti hakuja tai lähettää virallinen "sähköposti" AIMA:lle tai SSI:lle, jossa on pyyntö, odottaa useita päiviä ja saada sitten vähän tarkkoja tietoja joltakulta, joka on kerännyt ne tietämättä oikeastaan, mitä hän etsii", Rui Paiva sanoi.

Ammattiliiton puheenjohtajan mielestä tämä tilanne "ei palvele Euroopan unionin kansallisia etuja" ja "paljon vähemmän maahanmuuttajia", mikä hyödyttää "mafiaverkostoja, jotka käyttävät hyväksi ulkomaalaisia Portugalissa".