Kansallisen tilastokeskuksen(INE) julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2023 työvoimakustannukset nousivat 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Palkkakustannusten 5 prosentin kasvu vaikutti tähän kehitykseen.

"Vuonna 2021 työvoimakustannusindeksi nousi 5,3 % (vuonna 2022 se oli noussut 3,2 %), mikä vastaa 5 %:n nousua palkkakustannuksissa (3,0 % vuonna 2022) ja 6,4 %:n nousua muissa kustannuksissa (4,1 % vuonna 2022)", korostaa tilastokeskus tänä aamuna julkaistussa korostuksessa.

On tärkeää selittää, että palkkakustannukset kattavat itse palkan lisäksi myös säännölliset lisät ja korvaukset, ylityökorvaukset sekä epäsäännölliset lisät ja korvaukset (kuten jouluraha).

Muut kustannukset liittyvät veroihin, sosiaaliturvamaksuihin, irtisanomiskorvauksiin ja vapaaehtoisiin maksuihin, kuten sairausvakuutukseen.

INE:n julkaisemat tiedot osoittavat, että työvoimakustannukset kasvoivat viime vuonna eniten julkisella sektorilla. Siellä nousu oli 6 prosenttia edellisvuodesta (1,6 prosenttia vuonna 2022), kun taas yksityisellä sektorilla se oli 4,9 prosenttia (4,1 prosenttia).

Viime vuosi oli synonyymi useille muutoksille julkisten virkamiesten palkoissa - eli palkankorotusten lisäksi myös vahvistuksia joillakin erityisurilla - mikä auttaa ymmärtämään tätä kehitystä.