Kaikissa analysoiduissa kohteissa ulkomaisten matkailijoiden saapumiset olivat 1,6 prosenttia vuoden 2019 lukuja pienemmät, ja yöpymisten määrä laski 0,6 prosenttia, mikä osoittaa, että kysyntä on vakaata koko mantereella - suuntauksen odotetaan jatkuvan vuoteen 2024 asti, käy ilmi Euroopan matkailukomission(ETC) julkaisemasta neljännesvuosittaisesta raportista "Euroopan matkailun suuntaukset ja näkymät".

Elpymistä tukee vahva Euroopan sisäinen matkailu lähinnä Saksasta, Ranskasta ja Alankomaista. Myös kaukomatkat ovat elpymässä, mutta hitaammin, ja niissä on huomattavia eroja Aasian ja Tyynenmeren alueen ja Pohjois-Amerikan kaltaisten alueiden välillä.

Eurooppalainen matkailu pysyi joustavana vuoden 2023 viimeisinä kuukausina, ja kaksi kolmasosaa matkakohteista elpyi täysin tai kirjasi saapumisia ja/tai yöpymisiä 10 prosentin sisällä pandemiaa edeltävästä tasosta. Näistä eteläisen Euroopan kohteet ovat edelleen tärkeimpiä, mikä johtuu suotuisasta ilmastosta, joka jatkuu matalasesonkiin asti. Eniten saapumiset lisääntyivät Serbiassa (+15 %), Portugalissa (+11 %), Montenegrossa (+10 %), Turkissa (+9 %) ja Maltalla (+8 %).

Myös muut maat saavuttivat merkittävää elpymistä vuoteen 2019 verrattuna, erityisesti Islanti, jossa saapuvien matkailijoiden määrä kasvoi 12 % tulivuorenpurkauksista huolimatta, kun taas Alankomaissa matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 16 %, vaikka saapuvien matkailijoiden määrä kasvoi alle 2 %, mikä viittaa pidempiin oleskeluihin.

Sen sijaan Venäjään rajoittuvissa Itä-Euroopan kohteissa elpyminen on ollut hitaampaa, ja sellaiset maat kuin Liettua (-32 %), Latvia (-29 %), Viro (-27 %) ja Suomi ( -24 %) ovat jääneet jälkeen.

ETC:n puheenjohtaja Miguel Sanz toteaa, että "vuonna 2023 todettu suuri matkustuskysyntä antoi merkittävän sysäyksen Euroopan talouksille ja auttaa parantamaan matkailuyritysten taseita, joihin matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti". Paluu pandemiaa edeltävälle tasolle asettaa kuitenkin myös paineita nopeuttaa matkailualan kestävää siirtymistä."