Portugalin lainsäädännön mukaan ulkomaisen rekisterinumeron omaavalla ajoneuvolla saa ajaa Portugalissa, kunhan tietyt ehdot täyttyvät.

Ekonomistan mukaan näitä ehtoja ovat muun muassa

Ei asu Portugalissa: Ensimmäinen edellytys on, että ajoneuvon kuljettaja ei asu Portugalissa. Tämä tarkoittaa, että henkilöt, jotka eivät asu pysyvästi Portugalissa, saavat ajaa ulkomaisilla rekisterikilvillä varustettuja autoja maassa.

Suhde omistajaan: Kuljettajan on oltava ajoneuvon omistajan tai haltijan perheenjäsen. Perheenjäsenet saavat siis ajaa ulkomaisella rekisterikilvellä varustettua ajoneuvoa Portugalissa.

EU-rekisteröinti: Ajoneuvolla on oltava Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion pysyvä rekisteröinti. EU-kilvillä varustettuihin autoihin sovelletaan erilaisia säännöksiä kuin EU:n ulkopuolisista maista peräisin oleviin ajoneuvoihin.

Rajoitettu ajanjakso: Yksi tärkeimmistä ehdoista on, että auto ei saa olla Portugalissa yli 180 päivää (tai 6 kuukautta) 12 kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei voi käyttää Portugalissa yli puolta vuotta kalenterivuodessa.

Päivien interpolointi: 180 päivän jakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Se voidaan interpoloida, mutta 6 kuukauden sääntöä vuodessa ei kuitenkaan saa ylittää. Tämä tarkoittaa, että vuoden aikana ulkomailla rekisteröityä autoa ei saa käyttää Portugalissa yli 6 kuukautta.

Tämä aikarajoitus on tärkeä, koska ajoneuvoverolain 30 pykälän mukaan ajoneuvo on vapautettu verojen maksamisesta 6 kuukauden ajan. Tämän ajanjakson jälkeinen käyttö voi johtaa verovelvoitteisiin.


Vastuuvakuutus

Kun ajoneuvo rekisteröidään missä tahansa EU-maassa, on otettava vastuuvakuutus, joka tunnetaan myös nimellä vastuuvakuutus. Vakuutus on pakollinen, ja se kattaa kolmansille osapuolille eli muille henkilöille kuin ajoneuvon kuljettajalle aiheutuneet aineelliset tai henkilövahingot.

On tärkeää mainita, että vapaaehtoista autovakuutusta koskevat säännöt voivat vaihdella vakuutusyhtiöittäin ja maittain. Vakuutuksen kattavuus, ajalliset ja maantieteelliset rajoitukset voivat vaihdella vakuutuksenantajan käytäntöjen mukaan. Siksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön saadaksesi tarkempia tietoja ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon vakuuttamisesta Portugalissa.