"Kaikkia kiinnostuneita osapuolia pyydetään lähettämään ideoitaan, jotta voidaan laatia vankempi ehdotus, joka edustaa kansalaisten toiveita", kunta ilmoitti.

Valtion siirretyn toimivallan seurauksena kunnalla on "uusia vastuita", jotka liittyvät rantoihin ja meriliikenteeseen liittyvän alueen hallinnointiin.

"Asetuksella pyritään varmistamaan, että ehdotetut toimenpiteet tuovat kansalaiset lähemmäs Ria Formosan ja kunnan rantojen nykyisiä arvoja", muistion mukaan.

Kunta ilmoitti, että se aikoo myös "taata ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen".

Kunnan uusiin vastuualueisiin kuuluvat julkisten merialueiden omaisuuden ja alueiden hallinnointi ja valvonta, yksityiseen käyttöön tarkoitettujen omistusoikeuksien myöntäminen sekä kaikki kaupalliseen toimintaan ja julkisten palvelujen tarjoamiseen liittyvien lupien, lisenssien ja toimilupien täytäntöönpano, muuttaminen ja lakkauttaminen.

Faron kunta vahvistaa nyt maksut satamainfrastruktuuriensa käytöstä, siellä tarjottavista palveluista sekä kaupalliseen ja teolliseen toimintaan tarkoitettujen tilojen käytöstä.

Muita kunnan hallinnoimia aloja ovat muun muassa vesiliikenteen säännöllisen henkilöliikenteen julkisten palvelujen suunnittelu, sopimuksenteko ja hallinnointi, ja kunnan tehtävänä on myös myöntää lupia ja valvoa matkailijoiden henkilöliikennettä.