Hallinnollisen välimiesmenettelykeskuksen (CAAD) päätöksen taustalla on tapaus, jossa ruotsalainen pariskunta muutti asuinpaikkansa Portugaliin vuonna 2011, ja molemmat olivat rekisteröityneet NHR-verojärjestelmään 10 vuodeksi (tammikuusta 2011 joulukuuhun 2020), mutta vuonna 2021 he huomasivat, että he eivät enää voineet hyötyä järjestelmästä eivätkä uusia sitä.

Koska uudistaminen ei ollut mahdollista - vuonna 2012 tehdyssä lakimuutoksessa säädettiin, että järjestelmä myönnetään 10 vuodeksi - heidän vuoden 2021 tulojaan koskevaa IRS-ilmoitusta ei voitu enää toimittaa NHR-järjestelmän mukaisesti, minkä seurauksena maksettavaksi tuli 186 116,84 euroa veroja.

Kun vero- ja tulliviranomainen (AT) oli hylännyt heidän valituksensa, jossa he riitauttivat verotuksen - veroviranomaiset perustelivat vastaustaan sillä, että voimassa olevan lain perusteella NHR-jaksoa ei voida enää jatkaa - pariskunta kääntyi CAAD:n puoleen väittäen, että vuonna 2011 hankitun NHR-aseman vuoksi heillä oli oikeus hyötyä 10 peräkkäisen, vuoden 2020 jälkeisen, uusittavissa olevan vuoden pituisesta voimassaoloajasta, joka ulottui vuoden 2020 jälkeen.

CAAD:lle toimittamassaan esityksessä pariskunta vaati maksetun veron ja hyvityskoron palauttamista ja ilmoitti asian arvoksi 130 004,85 euroa, joka vastaa sen sovinnon arvoa, jonka he aikoivat välttää.

CAAD:n marraskuussa 2023 tekemän päätöksen mukaan AT kuitenkin "tulkitsi lakia oikein eikä tehnyt mitään lainvastaista suorittaessaan riidanalaisen sovinnon ja hylätessään sitä vastaan tehdyn valituksen".

NHR:n mukaan työntekijät, jotka työskentelevät luettelossa ammattialoista, joiden katsotaan tuottavan suurta lisäarvoa, maksavat 20 prosentin verokannan. Eläkeläiset oli alun perin vapautettu verosta Portugalissa, mutta lakia muutettiin, ja nyt heihin sovelletaan 10 prosentin veroa.