Portugaliin tehtyjä suoria ulkomaisia sijoituksia koskevissa alueittaisissa tilastoissa analysoidaan näiden sijoitusten määriä Portugalin edunsaaja-alueittain.

Yksi BdP:n käyttämistä menetelmistä on niin sanottu toimipaikka, ja siinä otetaan huomioon "suoran sijoituksen vastapuolen sijaintialueen (...) lisäksi myös suoran sijoituksen vaikutuspiiriin kuuluvien suorien tytäryhtiöiden alueet ja näiden yksiköiden toimipaikkojen alueet".

Tämä lähestymistapa mahdollistaa BdP:n mukaan "jakamisen paikkoihin, joissa yritysten taloudellinen toiminta tosiasiallisesti sijaitsee".

Tätä menetelmää käyttäen Banco de Portugal toteaa, että Lissabonin alueelle tehtiin investointeja 99 614 miljoonan euron arvosta, mikä vastaa 55,2 prosenttia kokonaismäärästä.

Toisella sijalla oli pohjoinen alue, jonne tehtiin suoria ulkomaisia sijoituksia 16,5 prosenttia, 29 848 miljoonaa euroa.

Kolmannella sijalla, mutta jo alle 10 prosentissa, 17 807 miljoonalla eurolla Algarve sai 9,9 prosenttia Portugalin suorista ulkomaisista sijoituksista.

Centro (11 259 miljoonaa euroa ja 6,2 %), Madeira (8 645 miljoonaa euroa ja 4,8 %) ja Alentejo (6 174 miljoonaa euroa ja 3,4 %) olivat myös suorien ulkomaisten investointien suosikkialueita.

Setúbal, Oeste ja Vale do Tejo sekä Azorit olivat Portugalin alueet, joilla oli vähiten suoria ulkomaisia suoria sijoituksia vuonna 2023, yhteensä 3 925 miljoonaa euroa, 2 614 miljoonaa euroa ja 524 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 suorat ulkomaiset sijoitukset kasvoivat kaikilla Portugalin alueilla, ja vuotuiset vaihtelut korostuivat Alentejossa (12 %), Setúbalissa (11,9 %) ja Algarvessa (11,3 %).

Sitä vastoin Madeiralla (0,7 %), keskiosassa (1,8 %) ja pohjoisessa (3,3 %) vaihtelu oli vähäisintä.

Suorat ulkomaiset suorat sijoitukset Azoreille kasvoivat 9,4 %, Länsi-Taguksen laaksoon 8,0 % ja Lissaboniin 6,7 %.

Eurooppalaiset investoinnit

Eurooppa oli maanosa, josta suurin osa Portugaliin vuonna 2023 suuntautuneista suorista ulkomaisista sijoituksista oli peräisin: 156 284 sijoitusta, mikä vastaa 86,6 prosenttia kokonaismäärästä, ja seuraavina olivat Aasia (6,2 prosenttia, 11 098 miljoonaa euroa), Amerikka ( 5,2 prosenttia, 9 365 miljoonaa euroa), Afrikka (1,9 prosenttia, 3 468 miljoonaa euroa) ja Oseania (0,1 prosenttia, 91 miljoonaa euroa).

Afrikka oli maanosa, jossa kasvu oli suurinta edellisvuoteen verrattuna (21,9 %), ja sen jälkeen tuli Aasia (12,1 %), kun taas Oseania oli ainoa maanosa, jonka suorat ulkomaiset suorat sijoitukset Portugaliin vähenivät 15,4 % vuonna 2023.

Euroalueen osuus Portugaliin tehdyistä suorista ulkomaisista sijoituksista oli 73,9 prosenttia, kun taas Euroopan unionin osuus oli 76,3 prosenttia.