Lusa-toimistolle lähettämässään lausunnossa säätiö ilmaisi "vakavan huolensa tietoturvakäytännöistä" postiäänestyksessä, jota valtaosa portugalilaisista siirtolaisista käyttää, ja kehotti olemaan lähettämättä niitä näihin vaaleihin.

"Äänestäjien henkilötietojen paljastamiseen liittyy väärinkäytöksiä, erityisesti äänestäjille lähetettyjen kirjekuorien ulkopinnalla olevan kansalaiskortin numeron summittainen käyttö sekä mahdollisuus, että kirjeen kadotessa asiattomilla henkilöillä voi olla pääsy kyseisen äänestäjän kansalaiskortin tulostamiseen", tiedotteessa jatketaan.

Vuonna 2023 perustettu Fundação Portugália toteaa, että "yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) säädetään selvästi, että henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, joka takaa riittävän turvallisuustason ja suojaa ne luvattomalta pääsyltä tai paljastamiselta".

"Postiäänestysprosessissa havaitut käytännöt herättävät kuitenkin vakavia kysymyksiä siitä, noudatetaanko näitä perustavanlaatuisia tietosuojaperiaatteita", lisäävät lausunnon allekirjoittajat.

Säätiö kehottaa "Portugalin vaaliviranomaisia tarkistamaan kiireellisesti käytänteitään", koska "on tärkeää, että äänestäjät luottavat siihen, että julkiset laitokset käsittelevät heidän henkilötietojaan huolellisesti ja suojellusti koko vaaliprosessin ajan".

Valtaosa ulkomailla asuvista portugalilaisista äänestäjistä äänestää postitse tulevissa parlamenttivaaleissa 10. maaliskuuta.

Sisäasiainministeriön virallisen lähteen mukaan ulkomailla rekisteröityjen kansalaisten määrä, jotka voivat äänestää postitse, on 1 541 295 äänestäjää, jotka asuvat 189 maassa, kun taas 5 281 äänestäjää ilmoitti aikomuksestaan äänestää henkilökohtaisesti, mikä voidaan tehdä 60 konsulaatissa.