Asumisen saavutettavuuden analysoimiseksi talousministeriö käytti useita indikaattoreita, muun muassa asuntojen kohtuuhintaisuusindeksiin (Housing Affordability Index, HAI) perustuvaa saavutettavuusindeksiä, joka saadaan kotitalouksien mediaanitulojen ja kuukausittaisen luotonmaksusuunnitelman välisestä suhteesta.

Yleisesti ottaen tämä indeksi paljastaa, että asuntojen kohtuuhintaisuus mantereella "laski merkittävästi" vuosien 2016 ja 2021 välillä, mikä johtui "pankkiarviointeihin liittyvien arvojen kiihtymisestä vuodesta 2019 alkaen huolimatta korkojen laskusta ja kotitalouksien mediaanitulojen kasvusta".

Jopa tässä yhteydessä vuonna 2021 asuntojen saavutettavuus elpyi valtakunnallisella tasolla, mikä selittyy "asuntoluottoihin sisältyvän implisiittisen koron laskun ja mediaanitulojen noususuuntauksen elpymisen yhdistelmällä". Siitä huolimatta kyseisenä vuonna "kotitalouden keskimääräiset kuukausitulot ovat keskimäärin 2 063 euroa, jotta se voisi hankkia keskivertoasunnon luottoa käyttämällä, mikä on ristiriidassa kotitalouksien keskimääräisten kuukausitulojen mediaanin kanssa, joka on samana vuonna 1 091 euroa".

Algarve ja Lissabon

Asunnon saanti ei ole yhtäläistä maan kaikilla alueilla. Suur-Lissabonissa ja Algarvessa asunnon ostaminen asuntoluotolla on vaikeutunut. Idealistan raportin mukaan. Algarven alueella "asunnon saannin vaikeus on kaikkein suurin", ja Vila do Bispon kunta on vakavin tapaus. Toisaalta Pohjoisen, Keskustan ja Alentejon alueet kirjasivat parannuksia asuntojen saatavuudessa vuonna 2021.

Samasta tutkimuksesta käy myös ilmi, että mantereella on vain 45 kuntaa, joissa vuonna 2021 keskituloisella kotitaloudella oli vuonna 2021 riittävästi palkkaa asuntolainan maksuerän kattamiseen. Nämä kunnat sijaitsevat ennen kaikkea maan sisäosissa (Keski-Alentejo sekä Beiras ja Serra da Estrela), lukuun ottamatta neljää kuntaa Leirian alueella ja kahta kuntaa Coimbran alueella.

Douron alueella sijaitseva Freixo de Espada à Cintan kunta oli vuonna 2021 kaikista parhaiten saavutettavissa. Siellä mediaanituloisen kotitalouden tulot ovat noin 175,7 prosenttia tuloista, jotka ovat välttämättömät keskikokoisen asunnon hankkimiseen tarkoitetun luoton saamiseksi kunnassa.