INCB:n mukaan vuonna 2022 maailmanlaajuisesti suurin zolpidemin kulutus oli Uruguayssa ja seuraavaksi suurin Portugalissa, mutta kaiken kaikkiaan 64:stä tiedot toimittaneesta maasta ja alueesta Euroopan keskimääräinen zolpidemin kulutus oli "huomattavasti korkeampi" kuin muilla alueilla.

Diatsepaamin ja fenobarbitaalin tavoin kolpidemi on yksi eniten kaupallistetuista kansainvälisesti valvotuista psykotrooppisista aineista, korostaa järjestö ja lisää, että sen tuotanto kasvoi 38,2 tonnista vuonna 2021 39,1 tonniin vuonna 2022.

Raportti sisältää ensimmäistä kertaa tietoja ketamiinin kulutuksesta, joka lisääntyi vuonna 2022 kaikkialla Euroopassa, ja eniten sitä esiintyi Portugalin, Espanjan, Italian ja Tanskan kaupungeissa.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus(EMCDDA) ja Yhdistyneiden kansakuntien huumausaine- ja rikostorjuntavirasto(UNODC) ovat havainneet ketamiinin ei-lääketieteellisen käytön lisääntymisen kaikkialla Euroopassa vuonna 2022, mikä INCB:n mukaan herättää huolta mahdollisesti vakavista terveysvaikutuksista.

Belgiassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa todettiin, että aineiden käytön vuoksi hoitoon hakeutuvien ihmisten määrä on kasvanut, mikä korostaa INCB:n mukaan tarvetta käytön ja kansanterveydellisten vaikutusten tiukkaan seurantaan.

Raportissa todetaan, että joulukuusta 2022 tammikuuhun 2023 useat Euroopan maat, Portugali mukaan lukien, osallistuivat INCB:n operaatioon, jonka tarkoituksena oli torjua erilaisten aineiden laitonta tuotantoa ja jakelua, mukaan lukien ketamiinia, jota kaupattiin posti- ja kuriiripalvelujen kautta.

EMCDDA:n vuotuinen jätevesiraportti sisälsi tietoja 104 kaupungista, joista kävi ilmi, että kokaiinin käyttö on edelleen suurta Länsi- ja Etelä-Euroopan kaupungeissa, erityisesti Portugalissa, Espanjassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Asiakirjan mukaan myös MDMA:ta (joka tunnetaan yleisesti nimellä ekstaasi) käytettiin eniten Portugalissa, Espanjassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

INCB panee merkille, että markkinoille on tullut nopeasti yhä useampia aineita ja että huumeiden käyttö on yhä monimutkaisempaa, ja varoittaa, että uusien synteettisten huumausaineiden terveysriskejä koskevan tiedon vähäisyys asettaa "merkittäviä haasteita" hoidon ja palvelujen tarjoamiselle, joilla pyritään vähentämään tällaisten huumausaineiden käytön kielteisiä terveysvaikutuksia ja sosiaalisia seurauksia.

"Lainvalvontaviranomaisille ja terveysviranomaisille on annettava enemmän tukea tilanteen seurannassa ja kuluttajien valistamisessa monihuumeiden käytön terveysriskeistä", hän varoittaa.

Järjestö kritisoi asiakirjassa myös useita Euroopan maita, jotka ovat edelleen perustaneet säänneltyjä kannabismarkkinoita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin: "Nämä ohjelmat eivät näytä olevan sopusoinnussa huumausaineiden valvontaa koskevien yleissopimusten kanssa", järjestö varoittaa.