idealista kertoo, että kiinteistökonsulttiyhtiö Quintela e Penalvan mukaan ala on lisääntynyt pääasiassa Portossa, Cascaisissa ja Lissabonissa.

"Viimeisten 12 kuukauden aikana [joulukuusta 2022 joulukuuhun 2023] suurin kasvu oli kirjattu Portossa (15,9 %), jota seurasivat Cascais (12,5 %) ja Lissabon (12,3 %). Ja jos pääkaupungissa vuokrahinnat nousivat pääasiassa asuntojen osalta, Cascaisissa talojen arvo nousi eniten, 19 %", paljastaa idealistan siteeraama Knight Frankin osakas Quintela e Penalva.

Prime Global Rental Index toteaa, että Portugalin markkinoiden ja muun maailman välillä on kontrasti, jossa vuokrien arvo on hidastunut, jossa kirjattu arvo "on alhaisempi kuin toisella neljänneksellä kirjattu 8,1 prosenttia ja edustaa alhaisinta tasoa, joka on havaittu sitten vuoden 2021 kolmannen neljänneksen, vaikka vuokrat nousevat edelleen yli pitkän aikavälin trendin, joka on kirjattu ennen pandemiaa", kuten idealistan mainitsemassa lausunnossa todetaan.

Knight Frank ilmoittaa myös, että "ylellisyyssegmentti ei ole immuuni yli kolmen vuoden ajan havaitulle krooniselle kuilulle kysynnän ja tarjonnan välillä", vaikka alan asiantuntijat katsovat, että vuokramarkkinat voivat normalisoitua vuonna 2024.

Portugalin markkinoiden käyttäytyminen on ristiriidassa maailmanlaajuisten suuntausten kanssa. Knight Frankin viimeisimmän Prime Global Rental Index -indeksin mukaan luksuskiinteistöjen vuokrausmarkkinoilla on havaittavissa merkkejä hidastumisesta, ja vuositaso on ollut 5,2 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana.

"Luku on alhaisempi kuin toisella vuosineljänneksellä kirjattu 8,1 % ja se on alhaisin taso sitten vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen, vaikka vuokrat nousevat edelleen yli pitkän aikavälin korkotrendin, joka kirjattiin pandemiaa edeltävältä ajalta", todetaan lausunnossa.