Tässä kuussa julkaistun ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan Portugalin ympäristövirasto (APA ) antoi myönteisen lausunnon sillä edellytyksellä, että teollisuusyksikköhanketta pidetään potentiaalisen kansallisen edun mukaisena (PIN).

"Havaittujen kielteisten vaikutusten ja suunniteltujen myönteisten vaikutusten huomioon ottamisen jälkeen annetaan myönteinen päätös, jonka edellytyksenä on tässä asiakirjassa asetettujen ehtojen ja edellytysten noudattaminen".

Hanke käsittää autonakkujen valmistukseen tarkoitetun teollisuuslaitoksen, jonka kapasiteetti on noin 15 gigawattia/tunti (GWh), Sinesin teollisuus- ja logistiikka-alueella (ZILS).

Teollisuusyksikkö vie noin 45 hehtaaria tontin 92 hehtaarin kokonaispinta-alasta, ja siihen rakennetaan viisi rakennusta elektrodien, kennojen, muodostuksen ja kokoonpanon, pakkausten ja koteloiden tuotantoa varten.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan hanke on saanut APA:lta "vihreää valoa", mutta sen edellytyksenä on, että "koko toimenpidealueen korkkitammien kaatamista selvitysalueelta koskeva yleishyödyllisyysjulistus on saatu".

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) mukaan tehtaan rakentaminen vaikuttaa 5,3 hehtaarin korkkitammimetsään, joka on metsäkadon kohteena ja jossa on tunnistettu "yhteensä 703 suojeltua puuyksilöä".

Investointiin sisältyy myös erittäin suurjännitelinjan (LMAT) rakentaminen, joka on esiselvitysvaiheessa ja jossa 126 korkkitammea tunnistettiin kaadettavaksi kunkin sähkölinjan 16 kannakkeen alueelta.

"Näistä yksilöistä 108 löytyy asutuksesta ja loput 18 ovat yksittäisiä yksilöitä", asiakirjassa todetaan.

Näin ollen teollisuusyksikön ja tulevan LMAT:n rakentaminen voi vaatia yhteensä 829 korkkitammen ja saarnitammen kaatamista, jotka ovat suojeltuja puulajeja, ja yhtiö tarjoaa "korvausta korkkitammien kaatamisesta suhteessa 1,25".