INE:n tietojen mukaan portugalilaiset perheet säästivät 6,7 euroa jokaista käytettävissä olevaa 100 euroa kohden.

Kotitalouksien säästöt pysyivät 6,3 prosentissa neljännellä vuosineljänneksellä, kun taas sekä käytettävissä olevat tulot että kulutusmenot kasvoivat 1,3 prosenttia.

INE:n mukaan näiden kahden aggregaatin kasvu oli vuositasolla erittäin lähellä toisiaan (6,7 % ja 6,8 %), mikä määritteli yhtä suuren säästämisasteen vuosina 2022 ja 2023. (6.3%)

Palkat vaikuttivat osaltaan käytettävissä olevien tulojen kehitykseen, sillä ne kasvoivat 2,5 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 10,7 prosenttia vuositasolla.

Maallikon kielellä ilmaistuna perheiden oikaistu käytettävissä oleva tulo henkeä kohti kasvoi 0,3 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 1,1 % vuoteen 2022 verrattuna.