Tämä koskee myös pariskuntia tai yhteisomistajia, kunhan toinen ostajista on enintään 35-vuotias ja toinen enintään 40-vuotias.

Nämä veroetuusmääräysten muutokset ovat yksi aiheista, joista keskustellaan tiistaina Sén seurakuntaneuvostossa pidettävässä johtokunnan kokouksessa, joka on osa kunnan hajauttamisprosessia. Sosiaalidemokraatti Ricardo Rion johtama kunta aikoo tällä toimenpiteellä tukea kunnan nuoria asukkaita oman asunnon hankinnassa.

Tämän tuen hakijat eivät kuitenkaan voi omistaa kunnan alueella toista asumiseen tarkoitettua kaupunkirakennusta tai itsenäistä yksikköä. IMT:stä palautetaan 25 prosenttia, kunhan hankinta-arvo ei ylitä säädettyjä tyypillisiä rajoja: T1 - 200 000 euroa, T2 - 250 000 euroa ja T3 - 300 000 euroa.

"Tukioikeuden tunnustamisen jälkeen Bragan kaupunginvaltuusto palauttaa 25 prosenttia maksetusta verosta vähentämällä veroviranomaiselle veron selvittämisestä ja perimisestä aiheutuneiden kustannusten arvon", kunta selittää lausunnossaan.

Kunta osallistuu myös 50-prosenttisesti rakennus-/uudelleenrakennushankkeen kustannuksiin enintään 1 000 euroon asti, kunhan hanke on tarkoitettu yksinomaan omaan ja pysyvään asumiseen Bragan kunnassa.