Oikeusministeriön mukaan tämän asetuksen tarkoituksena on "yksinkertaistaa ja joustavoittaa" viestintää ja tietojenvaihtoa tuomioistuinten, syyttäjänviraston ja rekisteripalvelujen välillä, eli tuomioistuinten lähettämien rekisteröintipyyntöjen avulla. Tämä edistää osaltaan Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) -suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista uuden Plataforma Integrada de Servços para Empresas-Empresa 2.0 -palveluiden integroidun käyttöjärjestelmän (Plataforma Integrada de Servços para Empresas-Empresa 2.0) saatavuuden osalta.

"Tämä mahdollistaa merkittävät säästöt tuomioistuinten sihteeristöille, syyttäjänvirastolle ja notaareille", todetaan oikeusministeri Pedro Tavaresin allekirjoittamassa asetuksessa.

Järjestelmä helpottaa tietojenvaihtoa ja asiakirjojen täytäntöönpanoa täysin dematerialisoidusti, sähköisesti, ja sen avulla voidaan luopua kaikista manuaalisista digitalisointitoimista tai asiakirjojen käsittelystä tuomioistuinten, syyttäjänviraston ja rekisteröinnin välillä.

Oikeusministeriö muistutti myös, että julkisten laitosten tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus on "yksi sopivimmista välineistä, joilla voidaan taata sekä yksityishenkilöiden että yritysten taakan keventäminen", ja että näin noudatetaan "hyvän hallinnon periaatetta tehokkuuden näkökulmasta, joka edellyttää vapautusta sellaisten asiakirjojen toimittamisesta, jotka ovat jo julkisten laitosten hallussa, tai oikeuslaitoksen inhimillisten ja aineellisten resurssien parempaa hallintaa".

Tätä tutkintotodistusta laadittaessa on kuultu ylempää tuomarineuvostoa, hallinto- ja verotuomioistuinten ylempää neuvostoa, valtakunnansyyttäjänvirastoa, kansallista tietosuojavaltuutettua, asianajajaliittoa, asianajajia ja ulosottomiehiä.