Strasbourgissa (Ranskassa) tehdyn päätöksen lukemisen jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, että tapausta ei voitu ottaa tutkittavaksi mainittujen maiden ekstraterritoriaalisen toimivallan osalta.

Tuomioistuin päätti myös, että hakijat eivät olleet käyttäneet kaikkia Portugalissa käytössä olevia oikeussuojakeinoja loppuun ennen kuin he vetosivat tähän eurooppalaiseen elimeen.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: