Tänään lähetetyssä lausunnossa Lusa-virasto, Évoran yliopisto(UÉ), joka koordinoi niin sanottua H2tALENTia, ilmoitti, että hankkeen tavoitteena on luoda "vihreään vetyyn keskittyvä innovaatioekosysteemi Alentejossa".

"Tämä on Portugalin ensimmäinen vihreän vedyn tarjonta, joka saa rahoitusta ja tunnustusta Euroopan unionilta ja vihreiden vetysetelien maailmanlaajuiselta verkostolta".

Alentejon akatemian mukaan H2tALENT-hanketta johtaa Campus Sul, Évoran, Nova de Lisboan ja Algarven yliopistojen muodostama konsortio, joka toimii yhteistyössä öljy-yhtiö Galpin ja HYLAB Collaborative Laboratorion kanssa.

Hän korosti, että aloite on kuitenkin saanut liikkeelle 28 kumppanin muodostaman yhteenliittymän, johon kuuluu yrityksiä, korkeakouluja, rajapintayksiköitä, paikallisviranomaisia ja aluekehitysvirastoja Portugalista ja viidestä muusta maasta.

"Euroopan komission Horisontti-ohjelmasta rahoitettu H2tALENT on yksi neljästä vihreästä vetykauppakupongista, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt vuonna 2023", UÉ korosti ja totesi, että hankkeen kokonaisbudjetti on 13,5 miljoonaa euroa.

Tästä summasta, totesi Alentejon akatemia, yhdeksän miljoonaa on Euroopan komission takaama, ja sen tarkoituksena on "tukea tämän uraauurtavan hankkeen toteuttamista, joka kestää viisi vuotta".

"Hankkeen tavoitteena on luoda, toteuttaa ja testata kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja vihreän vedyn tuotantoon ja käyttöön Alentejossa".

Évoran yliopiston mukaan hankkeen tavoitteisiin seuraavien viiden vuoden aikana kuuluu 11 megawatin (MW) asennus elektrolyysereihin, yli 500 tonnin vuotuinen vihreän vedyn tuotanto ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen noin 6 000 tonnilla vuodessa.

Lisäksi hän korosti, että H2tALENT aikoo "säilyttää ja kehittää vihreään vetyyn liittyviä kykyjä" Alentejossa "vauhdittaakseen alueen taloutta ja edistääkseen kansallista ja eurooppalaista energiamurrosta".

UÉ korosti, että Euroopan komission hyväksyntä H2tALENT-hankkeelle "tunnustaa Campus Sulin, Galpin ja HYLABin johtaman konsortion ansiot" ja myös "Alentejon sisäisen kapasiteetin yhtenä Euroopan parhaista paikoista vihreän vedyn investoinneille".