Parlamentin keskustelussa XXIV perustuslakihallituksen ohjelmasta Luís Montenegro vastasi Rui Rochan toteamukseen, jonka mukaan Demokraattisen liiton (AD) makrotaloudellisessa skenaariossa määritellyt tavoitteet talouskasvulle vuosina 2024-2028 "on tarkoitus saavuttaa".

"Uskon jopa, että vuonna 2024 meillä on mahdollisuus ylittää skenaariossamme asettamamme tavoite. Erityisesti siksi, että lähdimme liikkeelle siitä, mitä valtion talousarviossa oli ja mitä edellinen hallitus ennusti ja joka oli siitä näkökulmasta vähemmän optimistinen kuin me talouden käyttäytymisen suhteen", hän totesi.