Porton kunnan vuonna 2021 käyttöön ottama maahanmuuttajien ammatillisen kotouttamisen ohjelma Porto_4_All on mahdollistanut 84 maahanmuuttajan kouluttamisen ja 66 verkostoitumis- ja rekrytointiorganisaation osallistumisen ohjelman kolmen toteutuksen aikana.

Ohjelman kolmanteen painokseen, joka päättyi maaliskuussa 2024, hyväksyttiin 54 maahanmuuttajaa, joista suurin osa Bangladeshista, Brasiliasta, Kolumbiasta ja Ukrainasta.

Tämänvuotiseen ohjelmaan osallistuneista 54 maahanmuuttajasta suurin osa oli naisia (57 prosenttia) ja heidän keski-ikänsä oli 40 vuotta. Osallistuneista henkilöistä 35 prosenttia oli ollut Portugalissa alle vuoden, 37 prosenttia yhdestä kahteen vuotta, 24 prosenttia kahdesta viiteen vuotta ja vain 2 prosenttia yli viisi vuotta. Suurin osa maahanmuuttajista (77 prosenttia) etsi työtä, kun he osallistuivat hankkeeseen, ja 13 prosenttia etsi ensimmäistä työpaikkaansa.

Koulutuksen osalta 50 prosentilla osallistujista oli kandidaatin tutkinto ja 26 prosentilla maisterin tutkinto, kun taas 15 prosenttia oli suorittanut teknisen kurssin ja 9 prosenttia keskiasteen koulutuksen. Kuusi kuukautta hankkeen käynnistämisen jälkeen vaikutustenarviointi osoitti, että "73 prosenttia maahanmuuttajista oli integroitunut työmarkkinoille" ja että 36 prosenttia oli saanut yhteydenoton hankkeeseen liittyneiltä yrityksiltä, kunta paljasti.

Porton kunnan mukaan "Porto_4_All-hankkeeseen rekisteröityneiden maahanmuuttajien ja yritysten kasvava määrä osoittaa, että hanke on tärkeä, sillä se perustuu integroidun ja yhteistyöhön perustuvan strategian luomiseen sellaisten julkisten ja yksityisten sidosryhmien välillä, joilla on maahanmuuttajien sosiaaliseen ja ammatilliseen integroitumiseen liittyviä taitoja". Porton kaupunginvaltuusto on kertonut Lusalle, että se aikoo pidentää hankkeen kestoa ja toteuttaa uuden version seuraavana vuonna.