Portugalin keskuspankin tietojen mukaan ulkomailla työskentelevät portugalilaiset lähettivät helmikuussa 330,06 miljoonaa euroa, mikä on 0,52 prosenttia enemmän kuin viime vuoden helmikuussa lähetetyt 328,34 miljoonaa euroa.

Vastaavasti Portugalissa työskentelevät ulkomaalaiset lähettivät kotimaahansa 47,16 miljoonaa euroa, mikä vastaa 6,53 prosentin kasvua verrattuna vuoden 2023 saman kuukauden 44,27 miljoonaan euroon.

Kumulatiivisesti, eli tammi- ja helmikuun yhteenlaskettuna, portugalilaiset maastamuuttajat ovat lähettäneet jo 682,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 kahden ensimmäisen kuukauden aikana lähetetyt 677 miljoonaa euroa.

Kun tarkastellaan Portugalin portugalinkielisissä Afrikan maissa(PALOP) työskentelevien portugalilaisten lähettämiä rahalähetyksiä, on havaittavissa 5,14 prosentin kasvu, joka vastaa viime vuoden helmikuussa lähetettyjen 24,88 miljoonan euron ja näissä maissa työskentelevien portugalilaisten lähettämien 26,16 miljoonan euron välistä eroa.

Kuten tavallista, Angola edustaa suurinta osaa näistä arvoista, sillä se kirjaa 7,28 prosentin kasvun, joka on viime vuoden helmikuun 23,89 miljoonasta 25,63 miljoonaan helmikuussa 2024.