Kiinteistömarkkinoiden kustannusten nousun vuoksi Mafran kaupunginvaltuusto on päättänyt nostaa paikallisen asuntostrategian ensimmäisen investoinnin 37,2 miljoonasta eurosta 61,7 miljoonaan euroon, jotta voitaisiin tukea 390 perhettä. Ehdotus, jonka Mafran kunnanhallitus hyväksyi yksityisessä kokouksessa, on jatkoa vuonna 2022 toteutetulle paikallisasuntostrategian aiemmalle muutokselle samoista syistä.

Mafran kunnan mukaan, kuten ehdotuksessa mainitaan, "investointiarvojen tarkistaminen on seurausta asunto- ja rakennusmarkkinoiden dynamiikasta viime vuosina, jolloin on havaittu rakennus- ja asumiskustannusten kasvua, joka on osoittautunut huomattavasti ennakoitua suuremmaksi". Tämä tarkoittaa siis sitä, että "rakennus- ja asumiskustannusten nousulla on ollut konkreettinen vaikutus suositeltuihin toimenpiteisiin".


Sopimuksen mukaisesti kunnan sosiaalitoimen yksiköt rekisteröivät 285 asuntohakemusta, jotka täyttivät 1. oikeus -tuen edellytykset, sen jälkeen kun paikallisen asuntostrategian ensimmäinen painos oli hyväksytty vuonna 2021, jolloin yli puolet hakemuksista jätettiin. Kuten ehdotuksesta käy ilmi, 285 perheestä 167 asuu vaarallisissa olosuhteissa (joista 19 liittyy perheväkivaltaan, 56 asunnottomuuteen tai asunnon puutteeseen), 80 likaisissa ja vaarallisissa asunnoissa, 19 asunnoissa, joista 19 asunnoissa, jotka eivät ole asianmukaisia, ja toiset 19 asunnoissa, jotka ovat ylikansoitettuja.


Suunnitelman mukaan asuntokauppojen keskimääräinen arvo Lissabonin suurkaupunkialueella(AML), johon Mafra kuuluu, kasvaa 38 prosenttia vuosien 2016 ja 2020 välillä. Mafrassa tämä kasvu oli kuitenkin yli 60 prosenttia. Kuten väestönlaskennasta käy ilmi, Lissabonin alueeseen kuuluvan Mafran kunnan väkiluku kasvoi 76 500:sta 86 551:een vuosina 2011-2021, ja 20-25 prosenttia väestöstä on nuoria.