Vastauksena Lusalle valtiovarainministeriön virallinen lähde totesi, että nämä 33,2 miljoonaa euroa jaettiin yli 4700 yhteisölle.

Tämä arvo, joka jaetaan vuonna 2023 vuoden 2022 tulojen perusteella, vastaa lähes 9 prosentin lisäystä verrattuna edellisen vuoden IRS-kampanjassa jaettuun summaan - tuolloin lahjoitetut 30,5 miljoonaa euroa jaettiin 29,1 miljoonaan euroon IRS-veroina ja noin 1,4 miljoonaan euroon alv-veroetuuksien kautta.

Lain mukaan veronmaksajat voivat valita edunsaajayksikön, jolle he maksavat 0,5 prosenttia veronpalautuksestaan, ja valtio lahjoittaa tuloksena saadun summan - yksityishenkilöiden osalta toimenpide ei vaikuta veroon, joka heidän on maksettava veronpalautuksesta.

Lisäksi on mahdollista kirjata veroetu, joka saadaan vähentämällä arvonlisävero ravintola-, kampaamo- tai työpajakuluista, jolloin verovelvollinen luopuu tosiasiallisesti osasta veroaan.

Yksiköt, joille tämä osa verosta voidaan lukea, valitaan verohallinnon vuotuisen ilmoituksen yhteydessä, ja tänä vuonna näiden yksiköiden luettelo on yli 5 000.

Hallitus hyväksyi 2. toukokuuta lakiehdotuksen, joka kaksinkertaistaa IRS-lähetysrajan, jolloin se nousee 1 prosenttiin.