Se toteuttaa 30 toimenpidettä kriisin ratkaisemiseksi ja on sitoutunut noudattamaan määräaikoja, jotka vaihtelevat kymmenestä päivästä kolmeen kuukauteen. Luís Montenegron johtama hallitus aikoo "Build Portugal" -suunnitelman avulla edistää asuntojen tarjontaa, edistää julkista asuntotuotantoa, palauttaa luottamuksen kaikkiin sidosryhmiin, edistää nuorten asumista ja varmistaa asuntojen saatavuuden.

Uuden hallituksen suunnitelmiin kuuluu muun muassa sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen kuin elvytys- ja sopeutumissuunnitelmaan (PRR) kuuluvien 25 000 asunnon vapauttaminen, maaperälain muuttaminen, mikä mahdollistaa maalaismaan käytön kestäviin asumisratkaisuihin, asuntojen rakentaminen valvotuin kustannuksin sekä asuntojen tarjoaminen opettajille, turvallisuusjoukoille, maatalous- ja teollisuustyöntekijöille sekä matkailualan työntekijöille.

Myös nuorille kiinteistönostajille on hyviä uutisia, sillä uusi asuntostrategia tarjoaa esimerkiksi vapautuksen IMT:stä ja leimaverosta 35-vuotiaille nuorille 316 000 euron kiinteistöille (arvo vastaa IMT:n neljättä vaihetta).

Pääministeri vakuutti ohjelmaa esitellessään, että uuden asuntostrategian tavoitteena on "palauttaa portugalilaisten luottamus", toisin kuin edellisen sosialistihallituksen ohjelmassa, joka "oli vielä lapsenkengissä ja jo tuomittu epäonnistumaan".

Huolimatta siitä, että kiistanalaisessa More Housing -ohjelmassa on hyvin suunniteltuja toimenpiteitä ja että niitä on tarkoitus jatkaa, Montenegro etenee eteenpäin pakkovuokrauksen kumoamisen sekä paikallista asumista koskevan ylimääräisen rahoitusosuuden osalta.

AD-hallituksen johtajan mielestä muutos asumisen alalla edellyttää sitoutumista kaikilta. Hän lupasi keskustella kaikkien parlamenttiryhmien kanssa ja korosti samalla kuntien, yhdistysten ja osuuskuntien roolia tämän uuden strategian toteuttamisessa.

30 toimenpidettä asuntokriisin ratkaisemiseksi

Rakenna Portugali -ohjelmassa uusi hallitus toteaa, että "viimeisten 20 vuoden aikana ei ole tehty juuri mitään" asuntotarjonnan kriisin ratkaisemiseksi, joka "on ruokkinut huolestuttavaa kahtiajakoa yhteiskunnassamme" ja kääntänyt vuokralaiset vuokranantajia vastaan ja matkailun kaupunkeja vastaan.

AD Executive myöntää, että kyseessä on "sukupolvien välinen haaste", jota ei voida ratkaista vain lyhyellä aikavälillä, mutta joka "vaatii välitöntä toimintaa". Tätä varten hän on laatinut uuden asuntostrategian, joka sisältää 30 toimenpidettä, jotka jakautuvat kuudelle toiminta-alalle.

Tarjonnan edistäminen

 • Tarjotaan julkisia asuntokiinteistöjä (rakennetaan vuokralle) kohtuuhintaiseen vuokraan/hintaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelmän puitteissa (90 päivää);
 • Puoliautomaattinen oikeudellinen järjestelmä tyhjillään olevien tai vajaakäytössä olevien julkisten kiinteistöjen käyttämiseksi tapauskohtaisen asuntohankkeen esittelyn avulla, jonka kunnat toteuttavat tarvittaessa yksityisten kumppaneiden kanssa (10 päivää);
 • Maanomistuslain muuttaminen siten, että maalaismaata voidaan käyttää kestäviin asuntoratkaisuihin (valvotuin kustannuksin, kohtuuhintaiseen vuokraukseen, tilapäismajoitukseen tai opettajien, turvallisuusjoukkojen, maatalous- ja teollisuustyöntekijöiden ja matkailualan toimintatalojen tarjoamiseen) (60 päivää);
 • Rakennuspalkkioiden luominen kaupunkien tiheysindeksien ja rajoitusten lisäämiseksi kustannusten hallittuihin asuntohankkeisiin, kohtuuhintaiseen vuokraukseen tai tilapäismajoitukseen (90 päivää);
 • Uudet kaupunkikeskukset, jotka ympäröivät kaupunkipainotteisia alueita, kestävien kaupunkisuunnitelmien avulla ja koordinoidusti liikennetarjonnan kanssa (tutkimus 120 päivän kuluessa);
 • Valtion takuu osuuskuntien rakentamiseen myönnettäville luotoille, joihin liittyy julkisen maan luovutus (90 päivää);
 • Luottolimiitit vuokrausrakentamisen edistämiseksi (60 päivää);
 • Sopimus alan toimijoiden kanssa rakennuskapasiteetin lisäämiseksi, johon sisältyy tuotantokapasiteetin vakaus, prosessin teollistaminen sekä paikallisen työvoiman houkutteleminen ja pätevöittäminen;
 • ALV:n alentaminen vähintään 6 prosenttiin kunnostustöiden ja asuntorakentamisen osalta hinnoista riippuvin rajoituksin (vaalikauden loppuun asti);


Julkisen asuntotuotannon edistäminen

 • 25 000 talon vapauttaminen elvytys- ja sopeutumissuunnitelmasta (PRR) hyväksymällä kunnanvaltuustojen vastuuehto prosessien nopeuttamiseksi (10 päivää);
 • Rahoituksen vahvistaminen, jotta voidaan kehittää tuhansia muita ehdolla olevia asuntoja, joita ei ole rahoitettu PRR:stä (30 päivää);
 • IHRU:n edistämiskapasiteetin vahvistaminen EPE Public Constructionin (entinen School Park) kautta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen ohjelman rakennusten toteuttamisessa (10 päivää);


Palautetaan luottamus vuokraukseen.

 • Pakkovuokrauksen peruuttaminen, omistusoikeuksia kunnioittaen (10 päivää);
 • Mais Habitação -toimenpiteen peruuttaminen, jolla taataan ja korvataan valtio vuokralaisena (30 päivää);
 • Kaupunkien vuokrausjärjestelmään viimeisten kahdeksan vuoden aikana aiheutuneiden vääristymien korjaaminen joustavuuden ja luottamuksen palauttamiseksi vuokramarkkinoille (työryhmän nimittäminen);
 • Luodaan investointisopimus vuokrausrakentamista ja vuokraamista varten;


Lainsäädännön yksinkertaistaminen

 • Mahdollistetaan yhden tai useamman vakuutussopimuksen tekeminen muun kuin lainanantajan valitseman palveluntarjoajan kautta, mikä edistää tervettä kilpailua markkinoilla;
 • Urbanistisen Simplexin uudelleentarkastelu, johon sisältyy sääntelyä, lainsäädännön syventämistä ja parantamista byrokratian vähentämiseksi ja urbanistisen hallinnon yksinkertaistamiseksi (90 päivää);
 • Hyväksytään rakennuslaki;
 • BIM (Building Information Modeling) -menetelmän käytön toteuttaminen ja kunnallisten lupajärjestelmien tuominen lähemmäs taloudellisten toimijoiden rajapintaa (120 päivää);
 • Mukautetaan valvottujen kustannusten ja kohtuuhintaisten tulojen käsite vastaamaan kohtuuhintaisten asuntojen segmenttiä kussakin paikassa ja kullakin hetkellä, mikä lisää ennustettavuutta ja pitkäikäisyyttä markkinoilla (120 päivää);
 • Paikallisen majoituksen ylimääräisen maksun (CEAL) kumoaminen, lisenssin ja siirrettävyyden päättyminen sekä ikääntymiskertoimen muuttaminen, sääntelyn hajauttaminen kunnille (10 päivää);
 • IHRU-portaalin (Housing and Urban Rehabilitation Institute) perustaminen hakuprosessien seuraamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi (120 päivää);


Edistetään nuorten asumista.

 • Julkinen takaus nuorille, jotta he voivat saada pankkirahoitusta ostaessaan ensiasuntonsa (15 päivää);
 • Vapautus IMT:stä ja leimaverosta 35-vuotiaiden nuorten ensiasunnon oston yhteydessä, kun kyseessä on kiinteistö, joka on enintään 4. IMT-luokan kiinteistö, eli enintään 316 tuhatta euroa (15 päivää);
 • Porta 65 -vuokratukiohjelman uudelleenmuotoilu, jotta "nuorten taloudellinen todellisuus asetetaan etusijalle", ja vuokrarajoihin perustuvien poissulkemisten lopettaminen (15 päivää);
 • Opiskelija-asuntojen hätäohjelma (15 päivää):
 • Kansallisen majoitussuunnitelman 2025-26 toteuttaminen opiskelijoille tarjoamalla 18 tuhatta uutta vuodepaikkaa (30 päivää);


Asuntojen saatavuuden varmistaminen

 • Tulotukiohjelmien virtaviivaistaminen, rajoitusten poistaminen erityisesti päättymisajankohdista (30 päivää);

 • Luodaan siirtymäsäännös tuettujen tulojen ja kohtuuhintaisten tulojen välille, jotta varmistetaan, että tuissa ei ole katkoksia (120 päivää).