Julkisia menoja vuonna 2023 koskevissa yksityiskohtaisissa tiedoissa INE toteaa, että Portugalissa oli viime vuonna "yksi korkeimmista koron osuus BKT:stä (2,2 %), ja sen ohittivat vain Espanja (2,5 %), Kreikka (3,5 %) ja Italia (3,8 %)".

Instituutin mukaan näissä maissa "myös julkinen velka on suuri suhteessa BKT:hen". Vuonna 2023 euroalueen keskiarvo oli 1,7 prosenttia BKT:hen suhteutettujen korkojen painoarvo.

INE:n julkaisemat tiedot osoittavat, että Portugali maksoi viime vuonna noin 5,7 miljardia euroa korkoja julkisesta velastaan, mikä merkitsi 23,3 prosentin (noin miljardi euroa ) kasvua vuoden 2022 arvoon verrattuna.

Tämä kehitys johtuu korkojen noususta, joka katkaisi vuonna 2015, talous- ja rahoitustukiohjelman päättämistä seuranneena vuonna, alkaneen laskusuuntauksen.

Tilastolaitoksen mukaan vuonna 2023 korkoina maksettava määrä on lähellä vuonna 2020 maksettua määrää (5,8 miljardia euroa) ja vastaa noin kahta kolmasosaa vuonna 2014 maksetusta määrästä.

Korkojen vastakkaiseen suuntaan julkishallinnon bruttovelka (konsolidoitu) osoitti vuonna 2023 nimellisarvoltaan yhdeksän miljardin vähennystä.