Myytävänä ja vuokrattavana olevien hotelliyksiköiden määrä kasvoi tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jos ensimmäisessä tapauksessa (myynti) vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli myytävänä 1 038 hotellia, mikä vastaa 31 prosenttia enemmän kuin 791 hotellia viime vuoden vastaavana ajanjaksona, toisessa tapauksessa (vuokraus) oli vuokrattavana 62 hotelliyksikköä (+48 prosenttia verrattuna vuoden 2023 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana).

Luvut esittelee CASAFARI, eurooppalainen kiinteistötietoalusta, joka paljastaa Portugalin hotellimarkkinoita koskevan tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset. Analyysi tehtiin alustalla saatavilla olevien tietojen perusteella, ja siinä verrattiin vuoden 2024 ensimmäistä vuosineljännestä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja pyrittiin arvioimaan näiden omaisuuserien viimeisintä käyttäytymistä sekä myynnin että vuokrauksen osalta.

Alueellisella tasolla Farossa, Portossa ja Lissabonissa oli eniten myytävänä olevia hotelliyksiköitä (289, 120 ja 96). Sitä vastoin useilla alueilla, kuten Trofassa, Penafielissä ja Paredesissa, on vain yksi hotelliyksikkö myynnissä.

Sintra, Lourinhã ja Matosinhos erottuvat maan alueista, joilla on tapahtunut suurimmat prosentuaaliset lisäykset, ja esimerkiksi Sintrassa tarjonta on seitsemän kertaa suurempi kuin Odivelasissa, Baiãossa ja Coimbrassa.


Keskimääräinen hinta

Portugalissa myytävien hotellien keskimääräinen neliöhinta oli tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3 319 euroa, mikä on +18 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana kirjattu 2 818 euron hinta. Alueellisella tasolla Cascais, Sintra ja Lissabon ovat maan korkeimmat keskimääräiset neliöhinnat (7 213 euroa, 6 995 euroa ja 6 175 euroa). Sitä vastoin Paredesin, Amaranten ja Penafielin keskimääräiset neliöhinnat olivat maan alhaisimmat.

Prosenttitasolla Lourinhã, Madeira ja Guarda ovat nousseet eniten. Marco de Canaveses, Castelo Branco ja Beja osoittavat negatiivista vaihtelua keskimääräisessä neliöhinnassa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.


Vuokrahinnat

Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli 62 hotellia vuokrattavana, mikä merkitsee +48 %:n lisäystä verrattuna viime vuoden vastaavana ajanjaksona rekisteröityyn 42:een.

Alueellisesti eniten vuokrattavissa olevia hotelliyksiköitä oli Lissabonissa (18), Farossa (12) ja Portossa (11). Sitä vastoin muun muassa Aveirossa, Santarémissa, Viseussa, Viana do Castelossa ja Bejassa on vain yksi vuokrattavissa oleva hotelliyksikkö.

Cascais, Porto ja Lissabon osoittivat suurinta prosentuaalista kasvua, kun taas Sintra, Matosinhos ja Évora osoittivat negatiivista vaihtelua vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuokrattavien hotellien keskimääräinen neliöhinta Portugalissa oli 24 euroa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä merkitsee -43 prosentin laskua verrattuna viime vuoden vastaavana ajanjaksona kirjattuun 41 euroon.

Alueellisella tasolla Cascais, Leiria ja Oeiras ovat ne alueet, joilla keskimääräinen neliöhinta on maan korkein (425 euroa, 196 euroa ja 26 euroa). Toisaalta Bragançan, Viseun ja Aveiron keskimääräiset neliöhinnat olivat alhaisimmat.

Prosentuaalisesti eniten nousivat Vila Real, Setúbal ja Coimbra. Aveiron, Santarémin ja Leirian keskimääräiset neliöhinnat vaihtelivat negatiivisesti tarkastelujaksolla.