Lukua korostaa yksityisen korkeakoulutuksen järjestö(APESP), jonka mukaan nämä oppilaitokset kattavat jo noin neljänneksen tämän koulutustason opiskelijoiden kokonaismäärästä.

"Tämä ala, joka edustaa noin 20 prosenttia tämän koulutustason opiskelijoiden kokonaismäärästä, keskittyy nyt vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin", sanoo yhdistys, joka pitää kansainvälistymistä yhtenä "ensisijaisista tavoitteista" Portugalin korkea-asteen koulutuksen kestävyyden kannalta.

Tässä otetaan huomioon Portugalin nuoren väestön vähenemissuuntaus, ja APESP:n puheenjohtaja António Almeida Dias arvioi, että vuodesta 2030 lähtien yliopistoissa on yhä enemmän paikkoja täytettävänä opiskelijapulan vuoksi. "Meidän on tarkasteltava kansainvälistymistä mahdollisuutena kasvaa kestävällä tavalla", vastuuhenkilö vaatii.