Portugalin ympäristöviraston(APA) raportissa kierrätyksestä vuonna 2022 todetaan, että lajittelemattoman keräyksen (tavanomaisen jätteen) osuus kerätystä jätteestä on 77 prosenttia, kun taas valikoivan keräyksen (kierrätyksen) osuus on vain 21 prosenttia.

APA varoittaa, että vaikka valikoivassa keräyksessä on tapahtunut jonkin verran parannuksia, sillä se on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana, lajittelemattoman keräyksen osuus on "edelleen korkea" ja että "on ratkaisevan tärkeää kääntää tilanne päinvastaiseksi".

Raportin tietojen mukaan vuonna 2022 eniten kierrätettyä jätettä oli lasi, jonka osuus keräyksestä oli noin 55 prosenttia, kun taas kierrätysmuovin osuus on vain 22 prosenttia ja paperin ja pahvin 47 prosenttia.


Kaatopaikka

Virasto toteaa, että Portugalissa syntyvästä yhdyskuntajätteestä suurin osa - noin 57 prosenttia - sijoitetaan kaatopaikoille ja vain 16 prosenttia toimitetaan kierrätykseen.

Lajittelemattoman jätteen keräys on noin 80 prosenttia vuonna 2022 kerätystä jätteestä, mikä on indikaattori, joka "ei ole vuosien mittaan osoittanut merkkejä paranemisesta", vaikka tähän tarkoitukseen on tehty investointeja.

APA toteaa myös, että lajittelemattomana kerätyssä jätteessä on "valtavasti potentiaalia", jota ei juurikaan hyödynnetä, koska se päätyy kaatopaikalle tai energiahyödyntämiseen.

Uudet tavoitteet

Sociedade Ponto Verden toimitusjohtaja Ana Trigo Morais toteaa, että Portugali on tehnyt merkittävää työtä pakkausten kierrätyksen alalla ja että järjestelmä on kehittynyt, mutta katsoo, että "on tarpeen nopeuttaa toimintaa", koska maalla on "uusia tavoitteita".

"Motivaatio entistäkin suurempien toimien aikaansaamiseksi on olennaisen tärkeää. Kansalaiset tallettavat pakkauksensa kierrätyspisteisiin, ja sen vuoksi on laadukkaan ja kätevän palvelun lisäksi investoitava läheisiin ja eriyttäviin kampanjoihin, joissa opetetaan tämän eleen myönteistä vaikutusta planeettaan", hän perustelee.

Euroopan unionin asettamien tavoitteiden mukaan jäsenvaltioiden on kierrätettävä noin 65 prosenttia kaikista markkinoille saatetuista pakkauksista vuoden 2025 loppuun mennessä.