Zero toteaa lausunnossaan, että se vastustaa suoraan hallituksen ilmoittamaa Humberto Delgadon lentoaseman kapasiteetin lisäämistä, koska se lisää lentokoneiden liikkumista, melua, ilmansaasteita ja lento-onnettomuuksien riskiä Lissabonin kaupungissa.

Yhdistys korostaa, että Lissabonin lentoaseman kapasiteetin lisäys, jota ei ollut ennakoitu uutta lentoasemaa käsittelevän riippumattoman teknisen toimikunnan (CTI) suosituksissa, menee paljon pidemmälle, sillä siinä ehdotetaan lentoaseman kapasiteetin nostamista 38:sta 45:een lentoon tunnissa, mikä "pahentaisi sitä vitsausta, jolle monet Lissabonin kansalaiset altistuvat päivittäin, päivin ja öin, koska lentokoneet lentävät intensiivisesti kaupungin yllä",

"Kaikilta vastuullisilta toimijoilta edellytetään, että ne sitoutuvat ja tekevät kaikkensa, jotta mahdollisimman pian voidaan toteuttaa uskottava ympäristölupamenettely ja rakentaa uusi lentoasemainfrastruktuuri, joka mahdollistaa Lissabonin nykyisen lentoaseman käytöstä poistamisen", hän lisää.

ZERO tuomitsee myös sen, että "sen mielestä yritetään välttää ympäristövaikutusten arvioinnin tarve lentoaseman laajentamisen yhteydessä ilmoittamalla lentoaseman kapasiteetin kasvusta 18,4 prosentilla, mikä on vähemmän kuin 20 prosenttia, joka lainsäädännön mukaan edellyttää kyseisen välineen käyttöönottoa".

Yhdistys kuitenkin väittää, että "ympäristövaikutusten arvioinnin tarve Humberto Delgadon lentoasemalla toteutettavista töistä on täysin yksiselitteinen riippumatta kapasiteetin lisäyksen määrästä tai edes siitä, onko sitä olemassa".

Yhdistys toteaa myös, että se pitää hallituksen ilmoitusta lentoaseman kapasiteetin lisäämisestä hätiköitynä, koska "ZERO uskoo, että ympäristöviranomaiset hylkäävät kaikki lupahakemukset kapasiteetin lisäämiseksi, koska kyseessä ovat suuret tappiot".