Veneet olivat "sääntöjenvastaisessa tilanteessa, koska niillä ei ollut tarkastusta eikä lupaa harjoittaa meriturismia, ja ne takavarikoitiin varotoimenpiteenä", kertoo kansallinen merenkulkuviranomainen.

Alusten omistajille on ilmoitettu asiasta, ja he voivat jatkaa meriturismitoimintaa vasta, kun tilanne on saatu kuntoon.

Toimintaan osallistui kolme Olhãon meripoliisin paikalliskomennuskunnan jäsentä, joiden tukena oli yksi alus ja neljä ASAE:n tarkastajaa.