Tämän lakiesityksen julkisti PCP:n parlamentaarinen johtaja Paula Santos. Hän totesi, että "monilla työpaikoilla, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, epävarmojen työsuhteiden käyttö jatkuu ja on joissakin tilanteissa lisääntynyt".

"Emme voi hyväksyä sitä, että työpaikat ja tehtävät, jotka ovat pysyviä ja välttämättömiä, ovat epävarmassa suhteessa: sen on oltava tehokas työsopimus, joka tarjoaa vakautta ja takaa oikeudet. Tätä me ehdotamme: pysyvän työpaikan on vastattava tehokasta työsopimusta", hän sanoi.

Paula Santos ilmoitti myös, että PCP aikoo ehdottaa vuokratyön käytön rajoittamista, ja totesi, että puolue on tietoinen lukuisista tilanteista, joissa vuokratyöyrityksiä käytetään vakituisten tehtävien täyttämiseen.

"Ratkaisu ei voi olla vuokratyöyritysten käyttö, vaan sen on tapahduttava palkkaamalla suoraan työntekijöitä, joita tarvitaan näiden samojen tehtävien hoitamiseen", hän puolusti.

PCP:n näkökulma, jatkoi Paula Santos, on "rajoittaa vuokratyöyritysten palkkaamista ja vaihtoehto on, kun näitä tehtäviä tarvitaan, tehdä se palkkaamalla tarvittavat työntekijät vakituisilla sopimuksilla".

"Nämä ovat aloitteidemme tavoitteet: epävarmuuden torjuminen, vakauden ja oikeuksien takaaminen", hän korosti.