"Yksi sairaanhoitajien vaatimuksista tässä vetoomuksessa on se, että heille myönnetään mahdollisuus jäädä eläkkeelle 55-vuotiaana, kuten useissa muissa ammateissa on jo tehty", SEP sanoo lausunnossaan.

Sairaanhoitajaliitto toivoo tällä vetoomuksella, jolla on 15 174 vahvistettua allekirjoitusta, että "hallitus tunnustaa oikeudenmukaisen oikeuden sairaanhoitajille".

Toimitettuaan vuonna 2023 vetoomuksen, jossa on yli 30 tuhatta allekirjoitusta, "suurin koskaan terveysalalla", Sairaanhoitajaliitto toivoo, että "vihdoin hallitus ja Portugalin kansanedustajat tunnustavat kaikki ammattiin liittyvät riskit" ja ammattilaisten jatkuvan kulumisen päivittäin, sanoo SEP:n puheenjohtaja Pedro Costa, jota siteerataan lausunnossa.

Pedro Costa muistuttaa, että viime vaalikaudella, joka keskeytyi puoliväliin pääministerin eron myötä, parlamentti perusti työryhmän arvioimaan tätä vaatimusta."

"Totuus on, että noin viiteen vuoteen tämä ryhmä ei tehnyt näkyvää työtä eikä päätelmiä, joihin se lopulta päätyi ja jotka olisi pitänyt toimittaa tasavallan parlamentille joulukuuhun 2023 mennessä", hän korostaa.

SEP:n johtajan ja vetoomuksen ensimmäisen allekirjoittajan Eduardo Bernardinon mielestä "ei ole mitään järkeä lykätä tätä päätöstä enää pidemmälle".

Pedro Costa korostaa, että "sairaanhoitajiin kohdistuu suuria paineita, he harjoittavat erittäin monimutkaista ammattia, jossa heidän on jatkuvasti käsiteltävä sairauksia ja jopa kuolemaa, minkä lisäksi he joutuvat käsittelemään potilaita ja heidän perheitään äärimmäisen hauraina hetkinä".


Ylityö

Raportissa korostetaan myös, että sairaanhoitajien kuukausittain tekemien ylityötuntien määrä on kasvussa, ja usein he eivät edes pysty käyttämään lain edellyttämiä lepopäiviä.

"Käytössä on 24/24 tunnin työaikataulu päivä- ja yövuorojen muodossa, ja sillä on fyysisiä ja emotionaalisia seurauksia", SE:n puheenjohtaja väittää ja toteaa, että "vuodesta 2016 lähtien on osoitettu, että joka viides sairaanhoitaja tuntee emotionaalista uupumusta, joka on pahentunut entisestään pandemian myötä".

"Sairaanhoitajat ovat uupuneita ja motivoitumattomia kaikkien päivittäisten vaatimusten vuoksi, jotka eivät ensisijaisesti heijastu heidän palkkaehtoihinsa", Pedro Costa sanoo ja toivoo, että kansanedustajat tunnustavat kiireellisyyden, koska sairaanhoitajuutta pidetään riskialttiina ja nopeasti kuormittavana ammattina, ja muuttavat näin ollen vähimmäiseläkeikää.