"Ongelma on dramaattinen, se on ihmisoikeusongelma, se on ehdottoman julma ongelma, joka on ratkaistava pikaisesti", Dulce Neto korosti sanomalehti ECO:n järjestämässä Advocatus Summit -huippukokouksessa pitämässään puheenvuorossa.

Korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajaa lainaavan lehden mukaan Lissabonin piirin hallinto-oikeuteen saapuvien oleskelulupahakemusten tai oleskeluluvan uusimista koskevien pyyntöjen määrä on kasvanut viime kuukausina räjähdysmäisesti.

Maaliskuun 31. päivänä vireillä oli 1 465 tapausta, mutta nyt määrä ylittää 3 200 tapausta, ja tilanne todennäköisesti pahenee, koska kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden viraston(AIMA) mukaan niitä on aikeissa jättää tuomioistuimeen noin 350 tuhatta prosessia.

Tuomarin neuvonantaja varoittaa, että Lissabonin hallintotuomioistuin on vaarassa "ruuhkautua ja halvaantua täysin tällaisten erittäin kiireellisten prosessien vuoksi".

Ongelma, jota pahentaa henkilöresurssien puute, on "ratkaistava oikeuslaitoksen yläpuolella ja lainsäädäntötoimin".