Hallitus on hyväksynyt ministerineuvostossa "kuukautishygieniatuotteiden maksuttoman jakelun perus- ja keskiasteen kouluissa ja terveyskeskuksissa" ensi lukuvuodesta alkaen, ja tämä toimenpide voi kattaa jopa 120 000 ihmistä.

Luís Montenegron johtaman toimeenpanevan elimen kokouksen jälkeen annetussa lausunnossa todetaan, että "toimenpiteen ulkopuolelle ei jätetä ketään tulojen tai muiden kriteerien perusteella".

"Arvio 120 000:sta katetusta henkilöstä perustuu naisiin, jotka ansaitsevat sosiaalista lisätuloa, ja tyttöihin, jotka tekevät koulun sosiaalityötä, vaikka muutkin ihmiset voivat saada tuotteita", tarkennetaan.

Toimenpiteellä, joka "tulee voimaan 1. syyskuuta", on "3,4 miljoonan euron taloudellinen vaikutus vuonna 2024 ja 10,1 miljoonan euron vaikutus vuonna 2025", hallitus sanoo.

Ministerineuvoston kokousta seuranneessa "tiedotustilaisuudessa" nuoriso- ja modernisaatioministeri Margarida Balseiro Lopes katsoi, että tämä toimenpide on "sosiaalista oikeudenmukaisuutta kaikkein perustavin".