On vahvistettu, että enintään 35-vuotiaat nuoret voivat hyötyä vapautuksesta IMT:stä ja leimaverosta ostaessaan ensiasunnon 316 772 euroon asti - tuloista riippumatta - sekä julkisesta takauksesta, joka on enintään 15 prosenttia hankinta-arvosta, 450 000 euron rajoissa.

Pääministeri Luís Montenegro esitteli toimenpiteet Bragassa pidetyn, nuorisolle omistetun ministerineuvoston kokouksen päätteeksi. Hallituksen tavoitteena on, että ne tulevat voimaan 1. elokuuta.


Vapautus IMT- ja leimaverosta

Täydellinen vapautus IMT- ja leimaverosta koskee taloja 4. IMT-luokkaan asti eli 316 772 euroon asti. Luís Montenegro selitti, että arvoltaan korkeampien talojen osalta vapautus koskee 316 772 euroon asti, ja 316 772 euron ja 633 453 euron väliseltä osuudelta maksetaan veroa.

Nuoriso- ja modernisaatioministeri Margarida Balseiro Lopesin mukaan hallitus korvaa kunnille taloudellisesti tämän tulonmenetyksen.

Ministeri lisäsi, että toimenpiteestä on vielä annettava laki parlamentissa, mutta sen pitäisi alkaa 1. elokuuta. Aluksi vapautuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti valtiovarainministeriön yksiköissä.

Arvo, josta IMT peritään, on kiinteistörekisteriin merkityn arvon (eli kaupan kohteena olevan talon verotusarvon) ja kirjanpitoarvon (eli myyntiarvon) välinen korkein arvo.


Julkinen takaus, joka on enintään 15 prosenttia hankinta-arvosta.

Hyväksyttiin myös julkinen takausjärjestelmä, joka kattaa enintään 15 prosenttia kiinteistön hankinta-arvosta ja jonka hankinta-arvo on 450 tuhatta euroa.

Julkinen takaus on tarkoitettu 18-35-vuotiaille nuorille, joiden tulot ovat enintään verohallinnon kahdeksannessa tuloluokassa eli 81 199 euron vuotuiset verotettavat tulot.

Toimenpiteestä hyötyäkseen nuoret eivät saa olla kiinteistönomistajia eivätkä he saa olla jo saaneet julkisia takauksia.

Ikään, kauppa-arvoon ja tuloluokkaan liittyvien rajoitusten lisäksi tämän julkisen takuun saaminen edellyttää, että nuorilla on verotuksellinen kotipaikka Portugalissa.

Toinen edellytys on se, että valtiontakauksen tarkoituksena on antaa pankille mahdollisuus rahoittaa talon koko kauppahinta. On muistettava, että nykyisin voimassa olevien sääntöjen mukaan luotto voi olla enintään 90 prosenttia talon arvosta (tässä yhteydessä katsotaan hankinta-arvon ja arviolaskennan välinen pienin arvo).