Suunnitelman mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä Lissabonin pyöräilyverkko on nykyisestä 173 kilometristä 263 kilometriä, ja lisäksi on suunnitteilla 56 yhdistävän pyörätien rakentaminen, jonka tavoitteena on "parantaa ja yhdistää kaupungissa jo olemassa olevaa infrastruktuuria", sanoi kunnan varapuheenjohtaja Filipe Anacoreta Correia.

"Kyse on yhteensä 13 miljoonan euron investoinneista, yli 90 kilometrin matkasta, ja ensimmäistä kertaa talousarviossa on varattu 1,7 miljoonaa euroa myös pyöräteiden kunnossapitoon", hän sanoi ja korosti, että kunnossapito aloitetaan tässä kuussa ja se toteutetaan EMEL:n kautta.

On myös Gira-pyöräasemia, joita on tällä hetkellä 150, niitä on 190 vuoden 2025 loppuun mennessä, ja niissä on 1900 polkupyörää, joista 1800 on sähköisiä, ja ne saavuttavat kaikki 24 seurakuntaa.

Suunnitelmaan sisältyy myös kaksi miljoonaa euroa koulujen liittämiseksi pyöräilyverkkoon sen 400 tuhannen euron lisäksi, jonka kunta sai rahoitustukena BICI Bloomberg - ohjelmasta pyöräteiden liittämiseksi 20 kouluun, jotka kattavat 20 tuhatta oppilasta.

Anacoreta Correian mukaan kunta yrittää nyt työskennellä havaittujen heikkouksien parantamiseksi, mutta tämän vaiheen jälkeen se aikoo laajentaa verkostoa.

"Uskon, että ensi vuoden alkupuoliskolla voimme siirtyä toiseen vaiheeseen. Kun olemme poistaneet nykyisessä infrastruktuurissa havaitut heikkoudet, voimme siirtyä kohti kasvua tämän infrastruktuurin ulkopuolelle", hän sanoi.