Portugalin osalta luettelossa on 111 lääkeyhtiön, kuten Generisin ja Sandozin, lääkettä, jotka on vedettävä pois markkinoilta tai joiden markkinoille saattamista ei pitäisi sallia. Päätöksen tekee yhteisön toimeenpaneva elin Euroopan lääkeviraston(EMA) suosituksesta.

Yhteisön toimeenpanevan elimen lausunnon mukaan kyse on EMA:n Espanjan lääkeviraston pyynnöstä tekemästä arvioinnista Synapsen rinnakkaisvalmisteista, jossa todettiin, että ei ollut olemassa tietoja tai tiedot olivat riittämättömiä bioekvivalenssin osoittamiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi lääkettä vapauttaa samaa vaikuttavaa ainetta elimistöön samalla nopeudella ja samassa määrin samanlaisissa olosuhteissa.

Bryssel vahvistaa, että EMA "totesi, että Synapse Labsin näille geneerisille lääkkeille tekemät testit eivät täyttäneet EU:n tiukkoja vaatimuksia, jotka koskevat vertailulääkkeiden vastaavuuden osoittamista".

Tiedonannossa korostetaan, että kansalliset myyntiluvat keskeytetään 27 jäsenvaltion kanssa yhteisymmärryksessä, kunnes valmistajat pystyvät toimittamaan päteviä ja luotettavia tietoja vastaavuuden osoittamiseksi eli "toimittamaan tietoja, jotka osoittavat, että rinnakkaislääkkeistä vapautuu elimistöön sama määrä vaikuttavaa ainetta kuin vertailulääkkeistä".