Huhtikuussa 2024 Portugalin asuntojen pankkiarviot jatkoivat merkittävää kasvuaan, mikä kuvastaa kansallisten kiinteistömarkkinoiden joustavuutta ja dynamiikkaa.

Asuntojen pankkiarvioiden mediaaniarvo oli 1 596 euroa neliömetriä kohti (euroa/m²), mikä merkitsee 16 euron (1 %) kasvua maaliskuuhun verrattuna, mikä on kaikkien aikojen korkein arvo. Kansallisen tilastokeskuksen(INE) julkaisemien tietojen mukaan pankkiarviot ovat nousseet yhtäjaksoisesti viisi kuukautta peräkkäin.

Vuositasolla pankkien arviot taloista kasvoivat 7,04 %, mikä on suurin nousu sitten marraskuun 2023. Asuntojen mediaaniarvoksi kirjattiin 1 769 euroa/m², mikä merkitsee 6,1 prosentin nousua huhtikuuhun 2023 verrattuna. Talojen mediaaniarvo oli 1 248 euroa/m², mikä merkitsee 9,8 %:n nousua edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.


Korkeimmat hinnat

Asuntomarkkinoilla korkeimmat arvot esitettiin Suur-Lissabonin (2 338 euroa/m²) ja Algarven (2 092 euroa/m²) alueilla, kun taas keskusta kirjasi alhaisimman arvon (1 215 euroa/m²). Madeiran autonominen alue erottui edukseen merkittävimmällä 19,5 prosentin kasvullaan edellisvuoteen verrattuna, kun taas Algarvessa kasvu oli vain 1,2 prosenttia.

Suur-Lissabonin, Algarven, Setúbalin niemimaan, Alentejo Litoralin ja Madeiran autonomisen alueen arviointiarvot olivat huomattavasti maan mediaania korkeammat.

Asuntomarkkinoilla suuntaus ei ole kovin erilainen. Jälleen kerran suur-Lissabon (2 289 euroa/m²) ja Algarve (2 185 euroa/m²) olivat korkeimpien arvojen kärjessä, kun taas Centro (963 euroa/m²) ja Alentejo (1 052 euroa/m²) esittivät alhaisimmat arvot. Myös Madeiralla oli huomattavaa kasvua 16,7 prosenttia, ja Algarven kasvu oli alhaisinta, 3 prosenttia, edellisvuoteen verrattuna.

INE:n analyysi osoittaa, että suur-Lissabonin, Algarven, Setúbalin niemimaan, Alentejo Litoralin ja Madeiran autonomisen alueen arviointiarvot olivat huomattavasti maan mediaania korkeammat. Sitä vastoin Alto Alentejon, Beirasin ja Serra da Estrelan sekä Alto Tâmegan ja Barroson kaltaisilla alueilla arvot olivat huomattavasti alhaisemmat.