Ylimmän tuomarineuvoston(CSM) vuotuisen toimintakertomuksen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa työskenteli 1325 tuomaria (joista 38 oli koeajalla), hovioikeuksissa 394 tuomaria ja korkeimmassa oikeudessa 58 neuvoa-antavaa tuomaria.

Piirien tasolla eniten tuomareita on sijoitettu Lissaboniin (168 tuomaria) ja Portoon (173 tuomaria). Vähiten tuomareita on Bragançassa ja Portalegressa, joissa kummassakin on 15 tuomaria.

Vuonna 2023 eläkkeelle siirtymisen vuoksi virastaan poistui 52 tuomaria, 13 vähemmän kuin vuonna 2022.