PS-hankkeesta keskusteltiin parlamentissa, ja sen hyväksymisen jälkeen 6 prosentin arvonlisäverokantaa sovelletaan vuonna 2025 "ensimmäiseen 200 kWh:n kuukausittaiseen sähköenergiankulutukseen, joka kaksinkertaistuu nykyisestä 100 kWh:sta", ja "suurperheiden tapauksessa se kaksinkertaistuu nykyisestä 150 kWh:sta 300 kWh:iin kuukaudessa".

PS:n mukaan sähkön 6 prosentin arvonlisäveron soveltamisala kasvaa 300 000 perheestä yli kolmeen miljoonaan perheeseen, ja toimenpiteen kustannuksiksi arvioidaan noin 90 miljoonaa euroa.