Konsulttiyritys Adecco on julkaissut Portugalin palkkaoppaan vuodelle 2024, josta käy ilmi, kuinka paljon työntekijät voivat keskimäärin saada bruttopalkkaa tänä vuonna.

Dinheiro Vivon julkaiseman raportin mukaan analysoitiin 13 talousalaa, joista korkeimmat palkat tarjotaan rahoitusalalla, pankkitoiminta mukaan lukien. Toisaalta vähittäiskauppa- ja rakennusaloilla on 13 analysoidun alan alhaisimmat palkat.

Oppaassa korostetaan, että yritykset elävät "kiihtyneiden muutosten aikaa" vastauksena "korkeaan inflaatioon, maailmanlaajuiseen energiakriisiin ja keskuspankkien rajoittavaan politiikkaan, jotka ovat osaltaan hidastaneet maailmanlaajuista talouskasvua". Adeccon raportissa todetaan, että yrityksillä on nykyään vaikeuksia houkutella ja pitää työntekijöitä.

Adeccon rekrytointijohtaja Bernardo Samuel totesi lausunnossaan: "On tärkeää, että yritykset ottavat käyttöön innovatiivisia työllistettävyysstrategioita".

Palkkaoppaassa analysoitiin 13 alaa: rahoitus ja pankkitoiminta, henkilöstöhallinto, esimiestyö, jaetut palvelut, myynti ja markkinointi, vähittäiskauppa, ravintola-ala, terveydenhuolto, energia, teollisuus, rakentaminen, logistiikka ja toimitusketju.

Adeccon vuoden 2024 palkkaoppaan mukaan korkeimmat palkat (brutto- ja vuosipalkat) maksetaan keskimäärin finanssialalla, mukaan lukien pankkitoiminta, kun otetaan huomioon huippuammattilaisten tehtävät.

Rahoitusalalla korkeimmin palkattuihin tehtäviin kuuluu talousjohtaja, jonka palkat vaihtelevat 40 tuhannesta eurosta 120 tuhanteen euroon. Toinen merkityksellinen rooli on controlling, jossa palkat yltävät 40 tuhannen euron ja 90 tuhannen euron välille. Alhaisimmat palkat tällä sektorilla ovat luotto- ja perintäteknikolla (18 200 eurosta 32 tuhanteen euroon) ja kirjanpitoteknikolla, jonka palkka vaihtelee 19 600 eurosta 40 tuhanteen euroon.

Pankkialalla huipputehtävissä voi taata 21 tuhannen euron ja 90 tuhannen euron välisen vuosipalkan.

Jaettujen palvelukeskusten alalla korkeimmat palkat voivat vaihdella 47 tuhannen euron ja 154 tuhannen euron välillä. Alhaisimmat palkat tällä sektorilla vastaavat matka- ja kuluspesialistin tehtäviä, joiden palkka vaihtelee 18 tuhannesta eurosta 28 tuhanteen euroon, ja kirjanpitoasiantuntijan tehtäviä, jotka ansaitsevat 21 tuhannen euron ja 30 tuhannen euron välillä, vuodessa.

Vähittäiskaupassa parhaiten palkattuja tehtäviä ovat myymäläpäällikkö, jonka vuosipalkka vaihtelee 25,2 tuhannen euron ja 49 tuhannen euron välillä, ja myymäläpäällikkö, jonka vuosipalkka vaihtelee 28,5 tuhannen euron ja 52 tuhannen euron välillä. Toisaalta, vaikka kyse on esimiestehtävistä, myymäläpäälliköt (18 tuhannesta eurosta 26,6 tuhanteen euroon) ja apulaismyymäläpäälliköt (16,8 tuhannesta eurosta 22,4 tuhanteen euroon) tienaavat vähemmän.


Hotelli- ja rakennusala

Hotelli- ja ravintola-alalla palkat voivat vaihdella ravintolapäällikön 19,6 tuhannesta eurosta hotellinjohtajan 126 tuhanteen euroon.

Rakennusalalla Adeccon mukaan rakennusmestari voi ansaita 25 200 eurosta 49 000 euroon ja rakennusjohtaja 19 600 eurosta 42 000 euroon.

Henkilöstöhallinnon alalla palkat vaihtelevat 18 tuhannesta eurosta, kun kyseessä on palkkateknikko, 75 tuhanteen euroon, kun kyseessä on henkilöstöjohtaja.

Myynnin ja markkinoinnin alalla sähköisen kaupankäynnin johtaja voi ansaita 42 tuhannesta eurosta 75 tuhanteen euroon, kun taas markkinointijohtaja saa 28 tuhannesta eurosta 80 tuhanteen euroon. Kauppias/tilintarkastaja voi saada keskimäärin 14 tuhannesta eurosta 25 tuhanteen euroon vuodessa.

Terveydenhuoltoalalla palkat vaihtelevat apteekkivaltuutetun 19 600 eurosta myyntipäällikön 70 000 euroon.