São Jorgen saaren neuvosto pyytää aluehallitukselta muun muassa yrittäjyyttä tukevien politiikkojen laatimista keinona torjua väestökatoa. Azoreiden hallituksen puheenjohtajalle José Manuel Bolieirolle (PSD/CDS-PP/PPM) lähetetyn viestin mukaan saaren neuvosto tukee myös Digital Nomads -hankkeen toteuttamista.

Yrittäjyyden edistämisen tarpeellisuutta puolustetaan José Manuel Bolieirolle 17. toukokuuta pidetyn saarineuvoston kokouksen jälkeen toimitetussa asiakirjassa, jossa muun muassa keskitytään "saaren nopeaan väestökatoon, kun otetaan huomioon saaren koko väestölaskentojen mukaan". Toisaalta neuvonantajat varoittavat "hakuprosessien yksinkertaistamisen kiireellisyydestä ja arviointikriteerien tiukasta ja selkeästä määrittelystä" toimenpideohjelman 2030 puitteissa sekä "tarpeesta levittää ja tukea jatkuvasti Construir 2030 -ohjelmaa yrittäjien keskuudessa".

Neuvonantajien mukaan käytettävissä olevia meri- ja lentoyhteyksiä on kiireellisesti vahvistettava. "On tärkeää taata päivittäiset yhteydet alueen ulkopuolelle nykyisten "porttien" kautta ja turvata säännölliset lennot työajan ulkopuolella, jotta matkustajat voivat saapua ja poistua ja jotta vältetään ohjautuminen muihin satamiin, kun yhteys suuntautuu Calhetan satamaan".

Azorien perussäännön mukaan aluehallituksen on tavattava jokaisen saaren hallitusneuvosto, jolla se vierailee saariston kaikkien saarten vuotuisen vähimmäisvierailuohjelman puitteissa.